นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับตาข่ายแห่งความทรงจำและนิยามประชาธิปไตย
  • ฿360.00
  • ฿299.00

ผลงานวิชาการชิ้นสำคัญจากสายชล สัตยานุรักษ์ ซึ่งมุ่งศึกษาและวิเคราะห์การสร้างความรู้ทางประวัติศาสตร์ งานเขียนเชิงปรัชญาและวิธีการทางประวัติศาสตร์ของนิธิ เอียวศรีวงศ์ ปัญญาชนสาธารณะผู้มีคุณูปการยิ่งต่อวงวิชาการประวัติศาสตร์และสังคมไทย ทั้งเพื่อเข้าใจกระบวนการสั่งสมความรู้ มุมมองทางวิชาการ และจุดยืนอันแน่วแน่ของนิธิ เอียวศรีวงศ์ ในการรื้อถอน “ตาข่ายแห่งความทรงจำ” ที่ครอบงำสังคมไทย และสร้าง “ตาข่ายแห่งความทรงจำใหม่” ที่คืนอำนาจให้แก่ประชาชน ทั้งเพื่อน้อมรำลึกและสดุดี “ครู” ผู้มอบเชื้อไฟของความสงสัยใคร่รู้ การวิพากษ์วิจารณ์ และการแสวงหาความรู้ใหม่ในความรู้เดิมแก่ผู้คนเสมอมา

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line