เขตคลองมองเมือง
  • ฿390.00
  • ฿329.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : บัณฑิต จุลาสัย , รัชดา โชติพานิช
  • ISBN : 9789740218166
  • Language : thai
  • Number of Pages : 282
  • File Size : 59.55 MB

ว่ากันว่าคนไทยมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำ แม่น้ำจึงเป็นเส้นทางสัญจรหลักก่อนจะมีการขุดคลองลัดเพื่อความสะดวก บริเวณแหล่งน้ำจึงมักเป็นที่ลงหลักปักฐานของผู้คนในบางกอก ผู้เขียนจึงอยากชวนผู้อ่านย้อนอดีตกลับไปมองประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องคลองที่สะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นมา พัฒนาการของเมืองและผู้คนในบางกอก ไปจนการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสยามประเทศ และกลายเป็นมรดกตกทอดในท้ายที่สุดผ่านชื่อเขตที่เราเรียกขานกันอยู่ในทุกวันนี้

Write a review

Please login or register to review

Tags: มติชน ประวัติศาสตร์

line