กบฏบวรเดช : เบื้องแรกปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม ๒๔๗๕ พ.4
  • ฿230.00
  • ฿199.00

จุดพลิกผันสำคัญในช่วงต้นระบอบประชาธิปไตยกับการสะท้อนประวัติศาสตร์การรบของกองทัพไทยสมัยใหม่ จากหลักฐานงานเขียนและความทรงจำของเจ้านายที่เกี่ยวข้องหรือทรงอยู่ร่วมกับเหตุการณ์นั้น รวมทั้งงานเขียนรำลึกหรือความทรงจำในหนังสืองานศพของผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่าย เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และตีความเหตุการณ์ดังกล่าวใหม่ให้ใกล้เคียงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีความสมดุลของเสียงจากตัวแสดงในประวัติศาสตร์ เพื่อให้สังคมไทยได้องค์ความรู้ใหม่และเรียนรู้ประสบการณ์จากอดีตเพื่อสร้างระบอบประชาธิปไตยและการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยให้เกิดสันติภาพอันยั่งยืนต่อไป

Write a review

Please login or register to review

Tags: มติชน การเมือง ประวัติศาสตร์

line