The Great Remake สู่โลกใหม่
  • ฿320.00
  • ฿279.00

ไม่ว่าสถานการณ์โควิดจะผ่านไปหรือไม่ ยาวนานแค่ไหน แต่สิ่งนี้ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคม สถานการณ์โควิดได้ “เร่ง” ให้เทคโนโลยีในอนาคตเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในสังคมทุกระดับอย่างรวดเร็วมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และต่อให้สถานการณ์โควิดผ่านพ้นไป สังคมรูปแบบใหม่ก็ย่อมมิได้สูญสลายตามโควิด เราทุกคนจึงต้องหันมาใส่ใจและปรับตัว รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างถาวรนับจากนี้เป็นต้นไป

Write a review

Please login or register to review

Tags: matichon, ebook, bookcaze, มติชน, สำนักพิมพ์มติชน, อีบุ๊ก

line