พุทธศิลป์ไทยในอาเซียน
  • ฿465.00
  • ฿399.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
  • ISBN : 978-974-02-1728-2
  • Language : thai
  • Number of Pages : 362
  • File Size : 33.49 MB

ความเป็นไปของพุทธศิลป์ในภูมิภาคอาเซียน เผยให้เห็นความสัมพันธ์ของบ้านเมืองและผู้คนในประวัติศาสตร์ ความยิ่งใหญ่และร่วงโรยของอาณาจักรในอดีตทั้ง พุกาม ล้านนา สุโขทัย อยุธยา เขมรโบราณ อันปรากฏเป็นหลักฐานทางศิลปกรรมที่คงทนมาจวบจนปัจจุบัน ผู้อ่านจะทราบถึงความสัมพันธ์และการแผ่ขยายพุทธศิลป์ไทยในประเทศอาเซียน รวมทั้งรู้และเข้าใจความเหมือนต่างของลักษณะพุทธศิลป์ไทยและอาเซียนได้อย่างลึกซึ้ง

Write a review

Please login or register to review

Tags: matichon, ebook, bookcaze, มติชน, สำนักพิมพ์มติชน, อีบุ๊ก, พุทธศิลป์ไทยในอาเซียน

line