วิถีแห่งอำนาจ เอี้ยก่วย
  • ฿550.00
  • ฿449.00

เรื่องเล่าจากวรรณกรรมอมตะ “มังกรหยก 2 จอมยุทธอินทรี” ของ “กิมย้ง” ที่ “เสถียร จันทิมาธร” นำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนความต่าง ผ่าน 4 สำนวนแปล ได้แก่ “คนบ้านแพ” “จำลอง พิศนาคะ” “ว. ณ เมืองลุง” และ “น. นพรัตน์” ว่าเหตุใดนักอ่านทุกยุคสมัยจึงสัมผัสนวนิยายเรื่องนี้ได้อย่างสอดประสาน อีกทั้งยังอ้างอิงหนังสืออีกหลายเล่มที่กล่าวถึงนวนิยายเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกด้วย

Write a review

Please login or register to review

Tags: ebook, bookcaze, matichon, มติชน, วิถีแห่งอำนาจ เอี้ยก่วย

line