สยาม เยนเติลแมน
  • ฿300.00
  • ฿249.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ
  • ISBN : 978-974-02-1693-3
  • Language : thai
  • Number of Pages : 322
  • File Size : 7.51 MB

หาคำตอบของคำถามที่ว่า “สุภาพบุรุษ” จากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 กับ “สุภาพบุรุษ” จากวรรณกรรมของศรีบูรพามีความแตกต่างกันหรือไม่ และมีการประกอบสร้าง การนำเสนออย่างไร รวมทั้งตอบคำถามที่ว่าความเป็นชายแบบสุภาพบุรุษมีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของไทยด้วยหรือไม่ ผ่านการวิเคราะห์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 กับวรรณกรรมของศรีบูรพา ซึ่งเปรียบเสมือนภาพแทนของสังคมไทยในช่วงเวลานั้น พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2563

Write a review

Please login or register to review

Tags: matichon, ebook, bookcaze, มติชน, สำนักพิมพ์มติชน, อีบุ๊ก, สยาม เยนเติลแมน

line