เขียนชนบทให้เป็นชาติ กำเนิดมานุษยวิทยาไทยในยุคสงครามเย็น
  • ฿200.00
  • ฿179.00

เขียนชนบทให้เป็นชาติ กำเนิดมานุษยวิทยาไทยในยุคสงครามเย็น คลี่ปมอาณานิคมความรู้และการเมืองเบื้องหลังชนบทศึกษา ผู้เขียน เก่งกิจ กิติเรียงลาภ ภายใต้เงาของสหรัฐอเมริกาและบริบทสงครามเย็น "หมู่บ้าน" และ "ชนบท" ในประเทศโลกที่ 3 โดยเฉพาะประเทศไทย เริ่มถูกจัดวางในแผนที่ ถูกจินตนาการ และถูกประดิษฐ์ภาพแทนขึ้นใหม่ ในโครงการปฏิรูปชนบทเพื่อสร้างรัฐประชาชาติและป้องกันคอมมิวนิสต์ หมู่บ้านจึงกลายมาเป็นการจัดประเภทที่ถูกวัดประเมินและผลิตซ้ำได้ เป็นหน่วยที่มีอิสระในตัวเองและมีเอกภาพ ก่อนที่ความตื่นตัวในการศึกษาหมู่บ้านและชนบทเหล่านี้จะนําไปสู่การสถาปนา "ชนบทศึกษา" รวมไปถึงอุตสาหกรรมการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่ถูกขับดันไปด้วยวาระทางการเมือง เป้าหมายของหนังสือ "เขียนชนบทให้เป็นชาติ กำเนิดมานุษยวิทยาไทยในยุคสงครามเย็น" เล่มนี้ ไม่ใช่การปฏิเสธหรือต้องการผลักไสมรดกทั้งหมดของอาณานิคมหรือจักรวรรดินิยมอเมริกัน แต่มุ่งไปที่การวิพากษ์และเปิดเผยให้เห็นลักษณะของความรู้ทางมานุษยวิทยาของไทยยุคบุกเบิก ที่ไม่อาจแยกขาดจากสงครามเย็น ทั้งในฐานะบริบททางประวัติศาสตร์และในฐานะโลกทัศน์ทางสังคมการเมือง สารบัญ 01 ปมปัญหาและวิธีวิทยา ว่าด้วยความเป็นจักรวรรดิของความรู้ 02 จักรวรรดิอเมริกันกับการสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับประเทศโลกที่ 3 03 สงครามเย็นศึกษา (Cold War Studies) กับประเทศไทย 04 ไทยศึกษาแบบอเมริกันและการประดิษฐ์ "หมู่บ้านชนบทไทย" ในสหรัฐอเมริกา 05 สถาบันวิจัยและการสนับสนุนการวิจัย ของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย 06 กำเนิดสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กับหมู่บ้านชนบทศึกษายุคบุกเบิก 07 บทสรุป : มานุษยวิทยาจักรวรรดิและความเป็นสมัยใหม่ ข้อมูลเพิ่มเติม - เข้าชุดกับหนังสือเล่มก่อนหน้าของ อ. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ ชื่อ "แผนที่สร้างชาติ" (สนพ.อิลลูมิเนชันส์) ซึ่งศึกษาความเปลี่ยนแปลงและการสร้างชาติไทยในยุคสงครามเย็นเช่นกัน - อ.เก่งกิจ เป็นนักวิชาการด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่มีผลงานต่อเนื่องและมีผู้ติดตามงานเยอะ - เป็นงานประวัติศาสตร์ความคิดด้านมานุษยวิทยาและเป็นหนึ่งในไม่กี่เล่มที่วิพากษ์มานุษยวิทยาไทยในยุคสงครามเย็นอย่างเจาะลึก

Write a review

Please login or register to review
Related Products
America First รบเถิดอรชุน Ebook

฿240.00 ฿199.00

ความไม่ไทยของคนไทย Ebook

฿130.00 ฿119.00

อ่านสยามตามแอนนา : การบ้านและการเมืองในราชสำนักคิงมงกุฎ Ebook

฿360.00 ฿279.00

มาคิอาเวลลี การเมืองไทยของเจ้าผู้ปกครอง Ebook

฿300.00 ฿249.00

Tags: สังคมศาสตร์, สังคม, วัฒนธรรม, หนังสือวิชาการ, ศิลปวัฒนธรรม, ฉบับพิเศษ, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line