ครูบาคติใหม่ แต่งองค์ทรงเครื่อง พุทธศรัทธาหลังกึ่งพุทธกาล
  • ฿230.00
  • ฿179.00

ครูบาคติใหม่ แต่งองค์ทรงเครื่อง พุทธศรัทธาหลังกึ่งพุทธกาล ลอบดูหลังสบงจีวร เปิดศรัทธาที่ซ่อนอยู่กับบาตรสงฆ์ ผู้เขียน ณัฐพงศ์ ดวงแก้ว "ครูบาคติใหม่" คือ กลุ่มสงฆ์ทางภาคเหนือที่มีผู้เคารพนับถือเป็นจำนวนมากและไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่คนไทยเท่านั้น การทำความรู้จักและเข้าใจต่อ "ครูบาคติใหม่" จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อย เนื่องด้วยบทบาทของครูบาคติใหม่ที่เป็นผู้นำศรัทธาของผู้คน เป็นบทบาทที่ไม่ได้เห็นได้ง่าย ๆ จากพระสงฆ์ทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ในยุคที่คนเข้าวัดน้อยกว่าเข้าห้าง ในโลกที่เป้าหมายชีวิตคือความร่ำรวยมากกว่าการหลุดพ้น แต่เหตุใดครูบาคติใหม่จึงเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คน หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่งานเขียนที่อ้างอิงจากตำราเท่านั้น แต่ผู้เขียนได้ลงพื้นที่สำรวจ โดยเข้าไปสัมภาษณ์ครูบาคติใหม่และเข้าไปบวชคลุกคลีตีโมงอยู่ในวัดกับ "ครูบาคติใหม่" เพื่อร้อยเรียงความเป็นมาของครูบาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อธิบายถึงความเชื่อมโยงระหว่างครูบาคติใหม่กับครูบาศรีวิชัย ทำความเข้าใจกลุ่มผู้ศรัทธา และพยายามอธิบายโลกหลังม่านพุทธศาสนาว่าอะไรคือที่มาของความนิยมและศรัทธาในตัวครูบาคติใหม่ เพื่ออธิบายการดำรงอยู่ของศาสนาในโลกยุคปัจจุบัน และตอบคำถามที่น่าฉงนของมนุษย์เราว่า ท้ายที่สุดแล้ว ศาสนาคืออะไร? สารบัญ 1. พัฒนาการ ความหมาย และการรับรู้ของคนในปัจจุบันต่อคำว่า "ครูบา" - จุดเริ้่มต้นของคำว่า "ครูบา" ในประวัติศาสตร์ล้านนา - คำเรียนพระสงฆ์ในวัฒนธรรมล้านนายุคก่อนศตวรรษ 2270 ฯลฯ 2. ครูบาศรีวิชัย : การผลิตซ้ำ การสร้างภาพลักษณ์ทศวรรษ 2470-2550 - ประเภทและบทบาทของกระแสการผลิตซ้ำ และสร้างภาพลักษณ์ครูบาศรีวิชัย - หนังสือชีวประวัติครูบาสรีวิชัย ฯลฯ 3. ผู้ศรัทธา : ปฏิสัมพันธ์และกำเนิดแห่งความศรัทธา - กลุ่มศรัทธา บทบาท และสัมพันธ์กับครูบาคติใหม่ - คนกรุงเทพฯ และคนต่างจังหวัดนอกพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน ฯลฯ 4. ครูบาคติใหม่ : การปรับตัว จุดขาย และการนำเสนอภาพลักษณ์ต่อสังคม - แต่งองค์ทรงผ้าไตร ว่าด้วยการสร้างภาพลักษณ์ของ "ครูบาคติใหม่" - การเชื่อมโยงผ่านการแต่งกายและการแสดงอากัปกิริยา ฯลฯ 5. ครูบาคติใหม่ : การผลิตซ้ำและการทำภาพลักษณ์ให้ลกายเป็นสินค้า - สินค้าครูบาคติใหม่กับการบริโภคความเชื่อแบบสังคมสมัยใหม่ - หนังสือสวดมนต์ หนังสือประวัติ และหนังสือกิจกรรม ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
พุทธศาสนากับแนวคิดทางการเมืองใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก Ebook

฿175.00 ฿149.00

ครูบาคติใหม่ แต่งองค์ทรงเครื่อง พุทธศรัทธาหลังกึ่งพุทธกาล Ebook

฿230.00 ฿179.00

Tags: พระอริยสงฆ์, ศาสนาพุทธ, ศรัทธาความเชื่อ, พระสงฆ์, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line