จักรพรรดิราช คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย
  • ฿390.00
  • ฿329.00

จักรพรรดิราช คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย บอกเล่าเรื่องราวของ "คติจักรพรรดิราช" ในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งในความเชื่อทางศาสนา การนำมาปรับใช้ของชนชั้นนำไทยและชนชั้นนำในหมู่รัฐ จารีตในแต่ละยุคสมัย ตลอดจนถึงความเปลี่ยนแปลงของคติจักรพรรดิราชในปัจจุบัน ผู้เขียน เอนก มากอนันต์ "จักรพรรดิราชคืออะไร... อำนาจการเมืองหรืออุดมคติเหนือจินตนาการ?" "คติจักรพรรดิราช" คือ อุดมคติสูงสุดของชนชั้นนำไทย ที่รับมาปรับใช้ในการปกครอง โดยแฝงเร้นอยู่ภายใต้กิจกรรมทางการเมืองของชนชั้นนำไทย นับตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2172-2394) คติจักรพรรดิราชได้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากชนชั้นนำไทยได้มีการปรับเปลี่ยนความรู้และมองโลกอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งเกิดจากกิจกรรมทางการค้า การทูต และการสงคราม จนทำให้แต่เดิมที่การเป็นพระจักรพรรดิราช คือการเป็นเจ้าผู้ปกครองโลกมนุษย์ ได้แปรเปลี่ยนเป็น พระจักรพรรดิราชในปริมณฑลอันจำกัด ก่อนที่แนวคิดการเป็นจักรพรรดิราชจะค่อยๆ มลายหายไป เหลือเพียงร่องรอยที่ปรากฏให้เห็นในพิธีกรรมของชนชั้นนำเท่านั้น "จักรพรรดิราช คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย" เล่มนี้ จะพาคุณไปเรียนรู้แง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับ "คติจักรพรรดิราช" ทั้งในความเชื่อทางศาสนา การนำมาปรับใช้ของชนชั้นนำไทยและชนชั้นนำในหมู่รัฐ จารีตในแต่ละยุคสมัย ตลอดจนถึงความเปลี่ยนแปลงของคติจักรพรรดิราช จนถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ส่งผลให้คติความเชื่อดังกล่าวคงเหลือไว้เพียงแนวคิดเบื้องหลังผ่านพระราชพิธีในปัจจุบัน สารบัญ 1. แนวคิดเกี่ยวกับกษัตริย์หรือผู้นำรัฐไทยสมัยจารีต 2. แนวคิดเรื่องคติจักรพรรดิราชของชนชั้นนำไทยสมัยอยุธยา (พ.ศ.2172-2310) 3. ความรู้เรื่องโลกและจักรวาลและการนิยามตัวตนผ่านคติจักรพรรดิราชของชนชั้นนำไทย 4. แนวคิดเรื่องคติจักรพรรดิราชในสมัยธนบุรีถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2310-2367) 5. ผลกระทบของชาติตะวันตกต่อแนวคิดเรื่องคติจักรพรรดิราชในชนชั้นนำไทย ข้อมูลเพิ่มเติม - เนื่องในโอกาสมหามงคลของประเทศ สำนักพิมพ์มติชน จัดทำหนังสือชุดบรมราชาภิเษกขึ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้รับรู้รายละเอียดต่างๆ ในพระราชพิธีอันเป็นมหามงคลยิ่งครั้งนี้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หนังสือชุดบรมราชาภิเษกออกแบบปกโดย "นักรบ มูลมานัส : Nakrob Moonmanas" ศิลปินคอลลาจชื่อดัง ที่มารังสรรค์ปกหนังสือให้ยิ่งใหญ่ตระการตาสมกับเนื้อหาและคุณค่าภายในเล่ม ประกอบไปด้วยหนังสือ 3 เล่ม คือ "เสวยราชสมบัติกษัตรา" "ผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยาม" และ "จักรพรรดิราช คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย"

Write a review

Please login or register to review
Related Products
จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 สวรรคต วันสุดท้ายของกษัตริย์นักปราชญ์ Ebook

฿130.00 ฿119.00

การเมืองในประวัติศาสตร์ ยุคสุโขทัย-อยุธยา พระมหาธรรมราชา กษัตราธิราช Ebook

฿175.00 ฿149.00

ความไม่ไทยของคนไทย Ebook

฿130.00 ฿119.00

เสวยราชสมบัติกษัตรา Ebook

฿550.00 ฿479.00

ผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยาม Ebook

฿450.00 ฿349.00

Tags: การเมือง, การปกครองไทย, ประวัติศาสตร์ไทย, ศิลปวัฒนธรรม, ฉบับพิเศษ, หนังสือชุดบรมราชาภิเษก, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line