การเมืองในราชสำนักฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ 5
  • ฿240.00
  • ฿179.00

ในสมัย "รัชกาลที่ 5" ถึงแม้จะปรากฏบทบาทของสตรีในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น มิได้ถูกจำกัดอยู่ในบ้านเรือนดังเช่นในอดีต โดยเฉพาะสตรีที่อยู่ในระดับชนชั้นนำในราชสำนักที่ได้ปรากฏบทบาทออกมาสู่สังคมภายนอกเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังปรากฏบทบาทของสตรีตามขนบของสังคมยุคจารีต ที่สตรีถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอำนาจต่าง ๆ ในสังคม ดังนั้นจึงปรากฏถึงความพยายามสร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจผ่านการเข้ารับราชการของพระภรรยาเจ้าและพระภรรยา แสดงถึงความเชื่อมโยงของการเมืองในราชสำนักฝ่ายหน้าที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อราชสำนักฝ่ายใน สารบัญ บทที่ 1 สถานการณ์ทางการเมืองในรัชกาลที่ 5 - เหตุการณ์และความสัมพันธ์ระหว่าง "วังหลวง" และ "วังหน้า" - กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ - วิกฤตการณ์วังหน้า ฯลฯ บทที่ 2 ราชสำนักฝ่ายในช่วงต้นรัชกาล (พ.ศ.2411-2428) - ลำดับศักดิ์พระมเหสีเทวี พระภรรยา และพระราชโอรสพระราชธิดา - "ฝ่ายใน" ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ - "ทูลกระหม่อมแก้ว" ผู้สำเร็จราชการสำนักฝ่ายในช่วงต้นรัชกาล ฯลฯ บทที่ 3 ราชสำนักฝ่ายในช่วงรัชกาล (พ.ศ.2428-2453) - สมเด็จพระบรมราชเทวี พระอัครมเหสีในช่วงปี พ.ศ.2428-2437 - สยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกแห่งแผ่นดินสยาม - ความ "ลักลั่น" ของพระอิสรริยศแห่งพระภรรยาเจ้า ภายหลังการสวรรคตของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหาวิชรุณหิศ ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ภาษาเจ้า ภาษานาย การเมืองเบื้องหลังการศึกษาภาษาอังกฤษ สมัยรัชกาลที่ 5 Ebook

฿240.00 ฿179.00

ราชสำนักรัชกาลที่ 6 Ebook

฿300.00 ฿249.00

อ่านสยามตามแอนนา : การบ้านและการเมืองในราชสำนักคิงมงกุฎ Ebook

฿360.00 ฿279.00

มาคิอาเวลลี การเมืองไทยของเจ้าผู้ปกครอง Ebook

฿300.00 ฿249.00

Tags: ประวัติศาสตร์ไทย, ประวัติศาสตร์, กรุงรัตนโกสินทร์, รัชกาลที่ 5, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line