สมัยสุโขทัย เจดีย์อินคัลเลอร์
  • ฿475.00
  • ฿399.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ศ.เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม
  • ISBN : 9789740216414
  • Language : thai
  • Number of Pages : 378
  • File Size : 6.75 MB

สมัยสุโขทัย เจดีย์อินคัลเลอร์ ผู้เขียนได้ใช้โปรแกรมสรรค์สร้างรูปทรงสันนิษฐานขึ้นมาใหม่ ให้เห็นถึงภาพชีวิตชีวาของเจดีย์แต่ละองค์ อันถือเป็นการต่อยอดแนวคิดองค์ความรู้อย่างไม่หยุดนิ่งเพียงแค่ข้อมูลวิชาการเท่านั้น ผู้เขียน ศ.เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม ศิลปะสุโขทัย มีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยปรับเปลี่ยนผสมผสานจากหลากรูปแบบ หลายแรงบันดาลใจ ลักษณะเฉพาะของบรรดาเจดีย์ในศิลปะสุโขทัย ทั้งในราชธานีและเมืองเครือข่าย ล้วนมีพัฒนาการเฉพาะตัว ขณะที่มีส่วนร่วมพัฒนาการกับเจดีย์ของแคว้นล้านนาและกรุงศรีอยุธยาด้วย ซึ่งสืบทอดรูปแบบรูปทรงมาสู่เจดีย์สมัยรัตนโกสินทร์ ราชธานีปัจจุบัน "เจดีย์ในสมัยสุโขทัย" เล่มนี้ มิได้มีเพียงซากปรักหักพังเท่านั้น หากแต่ผู้เขียนได้ใช้โปรแกรมสรรค์สร้างรูปทรงสันนิษฐานขึ้นมาใหม่ ให้เห็นถึงภาพชีวิตชีวาของเจดีย์แต่ละองค์ อันถือเป็นการต่อยอดแนวคิดองค์ความรู้อย่างไม่หยุดนิ่งเพียงแค่ข้อมูลวิชาการเท่านั้น สารบัญ 1. เจดีย์สมัยสุโขทัย - ภาพแสดงชื่อส่วนประกอบของเจดีย์สมัยสุโขทัย 2. สุโขทัยราชธานี - วัดมหาธาตุ สุโขทัย - วัดพระพายหลวง - ศาลตาผาแดง - วัดศรีสวาย ฯลฯ 3. ศรีสัชนาลัย ราชธานีคู่แฝด - วัดเจดีย์เจ็ดแถว - วัดช้างล้อม - วัดสวนแก้วอุทยานน้อย ฯลฯ 4. เมืองเครือข่าย : กำแพงเพชร พิษณุโลก กำแพงเพชร - วัดหนองลังกา - วัดช้างรอบ - วัดพระแก้ว ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ประวัติศาสตร์ "สุโขทัย" ที่เพิ่งสร้าง Ebook

฿210.00 ฿149.00

การเมืองในประวัติศาสตร์ ยุคสุโขทัย-อยุธยา พระมหาธรรมราชา กษัตราธิราช Ebook

฿175.00 ฿149.00

สมัยสุโขทัย เจดีย์อินคัลเลอร์ Ebook

฿475.00 ฿399.00

Tags: วัดสถาปัตยกรรม, ประวัติศาสตร์, ไทยเจดีย์, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line