แกะรอยคัมภีร์ฉบับคนกันเอง ภาค 1 : ประมวลยอดคัมภีร์กลยุทธ์
  • ฿140.00
  • ฿119.00

เป็นที่ยอมรับกันโดยดุษณีว่า ปรัชญาตะวันออกนั้นลึกซึ้งมานับแต่โบราณกาล โดยเฉพาะแนวคิดต่างๆ ที่กำเนิดจาก "แดนมังกร" ซึ่งได้รับการผสมผสานมานานนับพันปี บางอย่างก็เทียบเท่าอารยธรรมตะวันตก และในหลายแง่มุมก็ดูเหนือกว่าด้วยซ้ำ และเพื่อยืนยันถึงเรื่องราวดังกล่าว หนังสือ "แกะรอยคัมภีร์ฉบับคนกันเอง ภาค ๑ : ประมวลยอดคัมภีร์กลยุทธ์" ด้วยฝีมือของ "เอื้อ อัญชลี" จากคอลัมน์ "สามก๊กฉบับคนกันเอง" ใน มติชนสุดสัปดาห์ จึงเกิดขึ้นเพื่ออธิบายความยิ่งใหญ่ของปรัชญาจีนโบราณ นับแต่ตำนานการรบในหลากหลายยุทธวิธี บทวิเคราะห์ในแต่ละยุคสมัยเพื่อฉายให้เห็นว่าผู้ปกครองจีนในอดีตมีวิสัยทัศน์ต่อการมองโลก สังคมและการเมืองในระยะเวลานั้นๆ อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น คัมภีร์ขงจื่อที่ให้ความสำคัญกับการใช้คนในแต่ละหน้าที่เพื่อสร้างชาติบ้านเมืองให้แข็งแกร่ง คัมภีร์เมิ่งจื่อที่มองว่าจิตใจของมนุษย์นั้นใฝ่ดี เปรียบได้กับผ้าขาวซึ่งอาจมีโอกาสแปดเปื้อนโสมม ตรงข้ามกับคัมภีร์หานเฟยจื่อที่มองว่าจิตใจของมนุษย์นั้นชั่วร้ายมาแต่เดิม ต้องปกครองเด็ดขาดด้วยตัวบทกฎหมาย กระทั่งเรื่องง่ายๆ เช่นการบริหารกายใจด้วยมวยจีนและไทเก็ก การสร้างความเป็นปึกแผ่นทางจิตวิญญาณด้วยพุทธศาสนา จนถึงวรรณกรรมจีนที่ยังคงความเป็นอมตะตราบจนทุกวันนี้ ทั้งหมดล้วนชี้ให้เห็นว่า อารยธรรมตะวันออกนั้นยิ่งใหญ่ เช่นเดียวกับต้นไม้ที่ยิ่งหยั่งรากลึกมากเท่าใด กิ่งก้านสาขายิ่งแผ่ขยายมากเท่านั้น สารบัญ - คัมภีร์ปรัชญาจีน : จาก "ขงจื่อ" ถึง "เหมาเจ๋อตง" - คัมภีร์นักการเมืองเปรื่องปราด : คิดแบบองค์รวม - คัมภีร์ 6 ยุทธวิธี : เจียงไท่กงนั่งตกปลารอคอยเวลาที่เหมาะสม - คัมภีร์ 3 ยุทธศาสตร์ : จางเหลียงผู้สลายความโกรธ - คัมภีร์พิชัยสงคราม 13 บท : ซูนจื่อเจ้าตำรับล่วงรู้ "ผล" ก่อน "ทำ" - คัมภีร์พิชัยสงครามซุนปิน : ราคาของความไม่เข้าใจมนุษย์ - คัมภีร์เต๋าของเหลาจื่อ : บางสิ่งค้นหาไม่รู้เจอ - คัมภีร์หลุนอวี่ : เราท่านล้วนประพฤติอย่างเหมาะสม - คัมภีร์เมิ่งจื่อ : จิตเดิมแท้ของมนุษย์นั้นดีงาม ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สามก๊ก ฉบับคนกันเอง ภาค 1 Ebook

฿165.00 ฿119.00

สามก๊ก ฉบับคนกันเอง ภาค 3 Ebook

฿230.00 ฿179.00

แกะรอยคัมภีร์ฉบับคนกันเอง ภาค 1 : ประมวลยอดคัมภีร์กลยุทธ์ Ebook

฿140.00 ฿119.00

แกะรอยคัมภีร์ฉบับคนกันเอง ภาค 2 : ประมวลยอดคัมภีร์ธรรมะ Ebook

฿130.00 ฿119.00

Tags: การเมือง, การปกครองไทย, ประชาธิปไตย, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line