ความไม่ไทยของคนไทย
  • ฿130.00
  • ฿119.00

ความไม่ไทยของคนไทย ภาษาและวัฒนธรรมไต-ไท มีอำนาจกลายคนไม่ไทยเป็นคนไทย ผู้เขียน นิธิ เอียวศรีวงศ์ รวมบทความของ อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ว่าด้วย คนไทย ในประวัติศาสตร์ไทยจำนวน 4 เรื่องด้วยกัน อาทิ นาน้อยอ้อยหนู คนไทยมาจากโน่นด้วย และคนไทยอยู่ที่นี่ด้วย คนไทยหลายเผ่าพันธุ์ 3,000 ปี ในสุวรรณภูมิ ข้อเสนอสังเขป ประวัติศาสตร์แห่งชาติ โดยเฉพาะบทความหลักของเรื่องนี้คือ นาน้อยอ้อยหนู ที่อาจารย์นิธิเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ "ไท" ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม จึงทำให้อาจารยืเสนอประเด็นการขยายตัวของพวก ไท-ไตในอุษาคเนย์ในแนวที่ไม่เคยถูกพิจารณามาก่อน ส่วนบทความอีก 3 เรื่องนั้น ก็ช่วยให้คำอธิบายความคิดดังกล่าวในข้างต้น สารบัญ - นาน้อยอ้อยหนู - คนไทยมาจากโน่นด้วย และคนไทยอยู่ที่นี่ด้วย - คนไทยหลายเผ่าพันธ์ุ 3,000 ปี ในสุวรรณภูมิ - ข้อเสนอสังเขป ประวัติศาสตร์แห่งชาติ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
จักรพรรดิราช คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย Ebook

฿390.00 ฿329.00

เขียนชนบทให้เป็นชาติ กำเนิดมานุษยวิทยาไทยในยุคสงครามเย็น Ebook

฿200.00 ฿179.00

มาคิอาเวลลี การเมืองไทยของเจ้าผู้ปกครอง Ebook

฿300.00 ฿249.00

Tags: ประวัติศาสตร์ไทย, ภาษาและวัฒนธรรม, ขนบธรรมเนียม, ประเพณีไทย, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line