รัฐประหาร พ.ศ. 2490
  • ฿190.00
  • ฿149.00

รัฐประหาร พ.ศ. 2490 จุดกำเนิดอำนาจนิยมของกองทัพ ผู้เขียน สุชิน ตันติกุล หนังสือเล่มนี้ว่าด้วย "การรัฐประหาร" ในปี พ.ศ.2490 ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ทางการเมืองการปฏิวัติครั้งนี้ นำโดย "จอมพล ผิน ชุณหะวัณ" โดยมีกองทัพบกเป็นกำลังหลักในการปฏิวัติครั้งนี้ และทำให้คณะราษฎรหมดบทบาทในทางการเมืองตั้งแต่นั้นมา ดังที่ "อ.ทักษ์ เฉลิมเตียรณ" อธิบายไว้ว่า หลังการทำรัฐประหาร 2490 สำเร็จ สิ่งที่เกิดขึ้นคือการก้าวขึ้นมามีบทบาทนำและครอบงำการเมืองไทยต่อไปของกลุ่มทหารรุ่นใหม่ ซึ่งต่างจากฝ่ายนำของคณะราษฎร คณะทหารไม่ได้ผ่านการศึกษาและมีประสบการณ์ในเรื่องประชาธิปไตยแบบตะวันตกในประเทศเสรีนิยม หากแต่พวกเขาทั้งหมดเป็นผลิตผลของการศึกษาการทหารในประเทศไทยเอง นายทหารรุ่นใหม่เหล่านี้จึงแทบไม่มีประสบการณ์และความรับรู้ในจารีตของระบบประชาธิปไตยในสังคมตะวันตกมาก่อนเลย หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการวิเคราะห์ที่มาที่ไปของการปฏิวัติในครั้งนั้น สารบัญ บทที่ 1 เหตุการณ์ทางการเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 บทที่ 2 สาเหตุการเกิดรัฐประหาร บทที่ 3 เหตุการณ์ก่อนหน้ารัฐประหาร บทที่ 4 การกระทำรัฐประหาร บทที่ 5 เหตุการณ์หลังรัฐประหาร บทที่ 6 วิจารณ์รัฐประหาร

Write a review

Please login or register to review
Related Products
รัฐ-ธรรม-นัว Ebook

฿220.00 ฿179.00

รัฐประหาร พ.ศ. 2490 Ebook

฿190.00 ฿149.00

Tags: การเมืองการปกครองไทย, รัฐประหาร, การเมือง, การปกครอง, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line