เผด็จการวิทยา
  • ฿290.00
  • ฿249.00

เผด็จการวิทยา รู้ทันวัฒนธรรมอำนาจนิยม ที่อยู่คู่สังคมในทุกยุคสมัย ผู้เขียน พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ท่ามกลางโลกและสังคมทางการเมืองในปัจจุบัน "ระบอบเผด็จการ" ถือเป็นวิถีทางการเมืองแบบโบราณ ล้าสมัย ไม่พัฒนา จนคาดการณ์ไปต่าง ๆ นานา ว่าวิธีบริหารประเทศในลักษณะนี้ นับวันจะมีแต่ลดน้อยถอยลง ยากที่สังคมโลกจะยอมรับ แต่ความเป็นจริงในทุกวันนี้ ระบอบเผด็จการกลับยังดำรงคงอยู่ แม้หากเทียบกับระบอบประชาธิปไตยแล้ว ระบอบเผด็จการอาจน้อยลงตามสัดส่วน ทว่าในบางประเทศกลับเติบโต เข้มแข็ง และไม่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด หนังสือ "เผด็จการวิทยา" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์" นักคิดนักวิเคราะห์ทางการเมือง จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้คัดสรรและเรียบเรียงจากคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์มติชน รวมเป็นหนังสือเล่มนี้ที่ทำหน้าที่เป็นดุจกระจกเงา สะท้อนภาพความจริงของระบอบเผด็จการในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยการแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่เพื่อให้ผู้อ่านทำความเข้าใจได้ง่าย นับแต่ทฤษฎีว่าด้วยแนวคิดพื้นฐาน วัฒนธรรมและอำนาจนิยม กองทัพและความมั่นคง การสื่อสารในยุคสมัยเผด็จการและการเคลื่อนไหวทางสังคม รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง เศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยและบทเรียนจากต่างประเทศ รวมถึงความปรองดองสมานฉันท์และสังคมยุคหลังเผด็จการ ทั้งหมดก็เพื่อชี้ให้เห็นว่า ความเจริญก้าวหน้าไม่ได้หมายมุ่งไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเพียงเท่านั้น แต่จงระวังการปรากฏตัวของเผด็จการในยุคสมัยใหม่ ที่แม้อาจมีข้อดีอยู่บ้างแต่แท้จริงก็ยังเป็นสิ่งที่แตกต่างจากระบอบประชาธิปไตย เพราะระบอบเผด็จการไม่ว่ารูปลักษณ์ใด ย่อมถือเป็นความคิดและการกระทำที่สังคมโลกไม่อาจยอมรับได้นั่นเอง สารบัญ - เผด็จการ : แนวคิดพื้นฐาน - วัฒนธรรมและอำนาจนิยมในสังคมเผด็จการ - กองทัพและมิติความมั่นคงในสังคมและระบอบเผด็จการ - การเคลื่อนไหวทางสังคมและการสื่อสารในยุคสมัยเผด็จการ - กฎหมาย รัฐธรรมนูญ และสถาบันทางการเมือง - เศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะในระบอบเผด็จการ - การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย : บทเรียนจากต่างประเทศ - สังคมหลังยุคเผด็จการ คำนิยม "ถึงเวลาแล้วที่นักประชาธิปไตยไทยต้องสนใจเรื่อง อำนาจนิยม ในทำนองเดียวกัน สำหรับบางท่านที่นิยมระบอบอำนาจนิยม และเป็น" นักเผด็จการ "หรือ" กองเชียร์เผด็จการ "ท่านเหล่านั้นก็ควรอ่านหนังสือเล่มนี้ เพื่อความเข้าใจในตัวตนของท่านทั้งหลาย มิฉะนั้นฝ่ายขวาไทยจะเป็นเพียงพวก" หลับหูหลับตา "เชียร์เผด็จการอย่างหาสาระไม่ได้" -- สุรชาติ บำรุงสุข -- "มีอะไรหลายอย่างของประชาธิปไตยที่ผมชอบและเคยต่อสู้ยื้อชิงเอามา แต่ก็มีหลายอย่างที่ไม่ชอบ ไม่แน่ใจ ส่วนเผด็จการนั้นเล่า โดยทั่วไปผมไม่ชอบแต่ก็เห็นข้อดีและจุดแข็งหลายอย่างของระบอบนี้ หลายปีมานี้ผมคิดคล้ายกับที่พิชญ์พูดถึง" ไฮบริด "คือผมไม่แน่ใจว่าในไทยนั้นเผด็จการจำต้องเปลี่ยนผ่านไปเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ บ้านเมืองเราจะเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์และไม่หวนคืนเป็นเผด็จการแน่นอนหรือไม่ แม้ว่าจะพยายามสร้างหรือเสริมประชาธิปไตยอยู่เสมอ" -- เอนก เหล่าธรรมทัศน์ --

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น Ebook

฿290.00 ฿249.00

Tags: Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน, เผด็จการวิทยา

line