ราชสำนักรัชกาลที่ 6
  • ฿300.00
  • ฿249.00

ราชสำนักรัชกาลที่ 6 ประวัติศาสตร์ พระราชนิยม และราชสำนักยุคใหม่ที่ผสานตะวันออกและตะวันตก ผู้เขียน วรชาติ มีชูบท "ราชสำนักรัชกาลที่ 6" เล่มนี้ ได้รวบรวมเรื่องราวในราชสำนักรัชกาลที่ ๖ จากประสบการณ์ที่ผู้เขียน ที่ได้คุ้นเคยและได้รับการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ จากคุณมหาดเล็ก ผู้เคยถวายงานรับใช้ใกล้ชิด เบื้องพระยุคลบาทใน "พระบาทสเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารจดหมายเหตุในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และบันทึกของท่านที่เคยรับราชการในรัชสมัย เนื้อหาในเล่มจะช่วยให้ความกระจ่างแก่ผู้สนใจใฝ่รู้เรื่องราวของราชสำนัก รวมทั้งราชสำนักรัชกาลที่ ๖ ซึ่งกอปรไปด้วยโบราณราชประเพณีได้เป็นอย่างดีต่อไป สารบัญ - ราชสำนักสยาม - ราชสำนักพระบาทสเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว - ราชสำนักฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ 6 - มหาดเล็กในรัชกาลที่ 6 - มหาดเล็กรับใช้ - คนหลวง - กฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชสำนัก - จำสนม, ติดสนม - ยศและบรรดาศักดิ์ราชเสวก - เครื่องแต่งกายข้าราชการพลเรือนในราชสำนัก ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ตาสว่างกับรัชกาลที่ 4 Ebook

฿220.00 ฿179.00

ภาษาเจ้า ภาษานาย การเมืองเบื้องหลังการศึกษาภาษาอังกฤษ สมัยรัชกาลที่ 5 Ebook

฿240.00 ฿179.00

การเมืองในราชสำนักฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ 5 Ebook

฿240.00 ฿179.00

Tags: ประวัติศาสตร์ไทย, ประวัติศาสตร์, กรุงรัตนโกสินทร์, ชีวประวัติ, พระมหากษัตริย์, รัชกาลที่ 6, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line