วัด-วัง ในพระราชประสงค์พระจอมเกล้าฯ
  • ฿440.00
  • ฿349.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ผศ.ดร. พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์
  • ISBN : 9789740215882
  • Language : thai
  • Number of Pages : 418
  • File Size : 30.67 MB

วัด-วัง ในพระราชประสงค์พระจอมเกล้าฯ ศิลปกรรมแห่งแผ่นดิน แฝงด้วยนัยยะการเมืองการปกครอง ผู้เขียน ผศ.ดร. พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ เมื่อกล่าวถึงวิทยาการที่ก้าวหน้าในด้านการศึกษา ศิลปะ สังคม คงหนีไม่พ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 หากแต่แท้จริงแล้ว จุดเริ่มต้นในการรับวัฒนธรรมตะวันตกคือสมัยรัชกาลที่ 4 ที่พระองค์ทรงพยายามปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารบ้านเมืองหลายประการ หนึ่งในนั้นรวมไปถึงศาสนาและศิลปกรรม ที่แอบอิงอยู่กับการเมืองการปกครองอย่างเลี่ยงไม่ได้ การตั้งคณะธรรมยุตินิกาย การสร้างสรรค์แนวคิดศิลปกรรมใหม่ๆ ผสมผสานระหว่างตะวันตกและไทย ประเพณีทำให้ก่อเกิดงานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน แต่งานช่างดังกล่าวมิได้สรรสร้างเพื่อความงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่มีนัยแฝงในด้านการเมืองการปกครองที่พระองค์ทรงสร้างรากฐานเพื่อหลีกเลี่ยงชาติตะวันตก และชำระพระศาสนาให้เป็นวิถีที่บริสุทธิ์ วัด-วัง ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นศิลปกรรมที่สะท้อนถึง พระราชประสงค์และพระราชกุศโลบายอย่างแท้จริง สารบัญ 1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับบริบททางสังคมในรัชสมัย 2. พระอารามในพระพุทธศาสนา 3. เจดีย์ทรงระฆัง : เจดีย์แบบพระราชนิยม 4. พระพุทธรูปในพระราชประสงค์ 5. จิตรกรรมฝาผนังในพระราชประสงค์ 6. ศิลปกรรมเนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์ คำนิยม ผลงานการค้นคว้าเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษางานศิลปกรรม สมัยรัตนโกสินทร์ ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของงานช่าง ประวัติศาสตร์ และศาสนา -- ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ -- นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา ประจำปี พ.ศ.2556

Write a review

Please login or register to review
Related Products
วัด-เจดีย์ : ในและนอกเกาะกรุงศรีอยุธยา Ebook

฿390.00 ฿279.00

Tags: ศิลปกรรม, ประวัติศาสตร์ไทย, ประวัติศาสตร์, ศิลปะ, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line