ภาษาเจ้า ภาษานาย การเมืองเบื้องหลังการศึกษาภาษาอังกฤษ สมัยรัชกาลที่ 5
  • ฿240.00
  • ฿179.00

ภาษาเจ้า ภาษานาย การเมืองเบื้องหลังการศึกษาภาษาอังกฤษ สมัยรัชกาลที่ 5 การศึกษาที่ไม่เท่าเทียม ก่อเกิดผลอย่างใหญ่หลวง นับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ผู้เขียน ดร. อาวุธ ธีระเอก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ ชาติตะวันตกได้แผ่อิทธิพลมายังอุษาคเนย์ สยามได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน รัฐสยามจึงจำเป็นต้องดำเนินนโยบายพัฒนาประเทศหลากหลายด้าน โดยเฉพาะการศึกษาภาษาอังกฤษรัฐได้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะยกระดับการศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อที่เมื่อสำเร็จการศึกษาจะสามารถนำไปใช้พัฒนาประเทศที่กำลังติดต่อกับชาติตะวันตกอย่างเข้มข้น แต่กระนั้นก็ตามการศึกษาดังกล่าวกลับให้โอกาสแต่เพียงชนชั้นสูงระดับเจ้านายเท่านั้น หากราษฎรทั่วไปต้องการจะศึกษาภาษาอังกฤษจะต้องมีทุนทรัพย์จำนวนมากในการเล่าเรียนการศึกษาภาษาอังกฤษที่ควรจะช่วยพัฒนาบุคลากรทุกคนในรัฐ แต่กลับเพิ่มช่องว่างระหว่างชนชั้น สร้างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จนท้ายที่สุดแล้วดูเหมือนว่า ภาษาอังกฤษจะเป็นเพียงแค่ "ภาษาเจ้า ภาษานาย" เท่านั้น สารบัญ 1. รัฐกับภาษาอังกฤษก่อนรัชกาลที่ 5 2. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างกำลังคน พ.ศ.2414-2425 3. การขยายการศึกษารองรับระบบราชการ พ.ศ.2426-2439 4. การจัดการศึกษาอย่างจำกัด พ.ศ. 2440-2453 5. การมีอยู่ของโรงเรียนราษฏร์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ราชสำนักรัชกาลที่ 6 Ebook

฿300.00 ฿249.00

การเมืองในราชสำนักฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ 5 Ebook

฿240.00 ฿179.00

Tags: ประวัติศาสตร์, การเมือง, การปกครองไทย, การศึกษา, ประวัติศาสตร์ไทย, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line