ภารตะ-สยาม? ผี พราหมณ์ พุทธ?
  • ฿220.00
  • ฿179.00

ไทยนับถือศาสนาไทย แต่ถูกทำให้เชื่อหัวปักหัวปำว่าไทยนับถือศาสนาพุทธ ถึงขนาดบังคับให้เชื่ออีกว่าพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยสืบตั้งแต่ยุคยังไม่มีชาติและยังไม่มีคนไทย แต่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีเป็นกองพะเนินเป็นพยานชัดเจนว่าดินแดนแถบไทยและเพื่อนบ้านอุษาคเนย์นับถือผีมาก่อนนานมาก สารบัญ - ผีพราหมณ์พุทธกับคลุมเครือวิทยา - สมรภูมิราชประสงค์ รอยต่อปี พราหมณ์ พุทธ ในแดนมิลสัญญิ - พราหมณ์สองแบบในสังคมไทย - "โลกุตระ" ของพราหมณ์-ฮินดูในสังคมไทยศาสนา(ไม่)ประจำชาติ - นักบวชและ"สังฆราช" ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู - บวชผี บวชพุทธ บวชพราหมณ์ - มนตร์ของพราหมณ์ : ชนิดและความหมาย - "นาลิวัน" คือใคร ? - ความศักดิสิทธิ์ของนักบวชสตรีและภิกษุณีสงฆ์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ศาสนาและการเมืองในประวัติศาสตร์สุโขทัย-อยุธยา Ebook

฿135.00 ฿119.00

พุทธศาสนากับแนวคิดทางการเมืองใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก Ebook

฿175.00 ฿149.00

อยากชวนเธอไปอำผี Ebook

฿200.00 ฿149.00

Tags: Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line