ชันสูตรประวัติศาสตร์ เมื่อคราวสวรรคต
  • ฿320.00
  • ฿249.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : รศ.นพ. เอกชัย โควาวิสารัช
  • ISBN : 9789740215752
  • Language : thai
  • Number of Pages : 386
  • File Size : 13.35 MB

ชันสูตรประวัติศาสตร์ เมื่อคราวสวรรคต ไขปริศนาการสวรรคต ด้วยวินิจฉัยทางการแพทย์ ประกอบสร้างประวัติศาสตร์คราวสวรรคตขึ้นใหม่ ผู้เขียน รศ.นพ. เอกชัย โควาวิสารัช หนึ่งในความสูญเสียอันใหญ่หลวงของประเทศ คือการสวรรคตของกษัตริย์ ราชินิ และพระบรมวงศานุวงศ์ และเนื่องด้วยในอดีตเทคโนโลยีทางการแพทย์ยังไม่พัฒนาเท่าไรนัก จึงไม่สามารถที่จะระบุได้ว่า เสด็จสวรรคตด้วยพระโรคใด ทำได้แค่เพียงจดบันทึกพระอาการในช่วงใกล้เสด็จสวรรคตเท่านั้น ผู้เขียนซึ่งมีองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ ได้สืบเสาะค้นคว้าเอกสารชั้นต้นทางประวัติศาสตร์อันเกี่ยวเนื่องกับพระอาการของพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น 9 พระองค์ สมเด็พระราชินี 4 พระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 4 พระองค์ แล้วนำพระอาการเหล่านี้มาวินิจฉัยทางการแพทย์ เพื่อไขปริศนาว่า "เสด็จสวรรคต เพราะเหตุใด" สารบัญ พระมหากษัตริย์ - ประวัติศาสตร์วิเคราะห์ : กรณีสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - ประวัติศาสตร์วิเคราะห์ : กรณีสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช - ประวัติศาสตร์วิเคราะห์ : กรณีสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช - ประวัติศาสตร์วิเคราะห์ : กรณีสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย - ประวัติศาสตร์วิเคราะห์ : กรณีสวรรคตพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯลฯ สมเด็จพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ - ประวัติศาสตร์วิเคราะห์ : กรณีสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี พระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - ประวัติศาสตร์วิเคราะห์ : กรณีสวรรคตสมเด็จพระเทพศิรินทรา บรทราชินี ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - ประวัติศาสตร์วิเคราะห์ : กรณีสวรรคตสมเด็จพระนางเรือล่ม : อุบัติเหตุหรือลอบปลงพระชนม์ - ประวัติศาสตร์วิเคราะห์ : กรณีสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - ประวัติศาสตร์วิเคราะห์ : กรณีสวรรคตสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ฯลฯ คำนิยม "...ผู้เขียนได้ใช้ความรู้ในหลายสาขาวิชา คือ แพทย์ศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี มาประสานกันแล้วเรียบเรียงออกเป็นภาษาที่อ่านง่าย แต่ก็ไม่ทิ้งหลักฐานและข้อมูลทางวิชาการ คุณค่าของหนังสือมิใช่มีจำเพาะแต่ความรู้ทางการแพทย์ โรคนานาชนิด แต่ยังสะท้อนภาพในอดีตของสังคมไทย ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยในสมัยที่การแพทย์สมัยใหม่ยังมาไม่ถึง หลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้เขียนได้ศึกษาวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง น่าจะมีส่วนที่คลี่คลายปัญหาในด้านประวัติศาสตร์ที่นำเสนอกันในหลาย ๆ ด้าน ดังเช่นในบทที่ว่าด้วย" กรณีสวรรคตสมเด็จพระนางเรือล่ม : อุบัติเหตุหรือลอบปลงพระชนม์ "นับเป็นบทความวิชาการที่นำเสนอในทุก ๆ ประเด็น สมบูรณ์ด้วนเนื้อหาสาระ..." -- ศ.ดร.นิยะดา เหล่าสุนทร -- ราชบัณฑิต

Write a review

Please login or register to review
Related Products
พระศรีสรรเพชญ์ ไม่ถูกไฟเผาลอกทอง ตอนกรุงแตก Ebook

฿240.00 ฿179.00

ชันสูตรประวัติศาสตร์ เมื่อคราวสวรรคต Ebook

฿320.00 ฿249.00

ประวัติศาสตร์นอกตำรา Ebook

฿250.00 ฿179.00

ผัวเดียวเมียเดียว อาณานิคมครอบครัวในสยาม Ebook

฿290.00 ฿249.00

ชันสูตรประวัติศาสตร์ ไขปริศนาพระเจ้าตาก Ebook

฿270.00 ฿199.00

Tags: ประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์ไทย, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line