พระศรีสรรเพชญ์ ไม่ถูกไฟเผาลอกทอง ตอนกรุงแตก
  • ฿240.00
  • ฿179.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล
  • ISBN : 9789740215431
  • Language : thai
  • Number of Pages : 186
  • File Size : 16.04 MB

พระศรีสรรเพชญ์ ไม่ถูกไฟเผาลอกทอง ตอนกรุงแตก กองทัพอังวะ ไม่ได้เอาไฟเผาลอกทองพระศรีสรรเพชญ์ กรุงศรีอยุธยา เพราะพบพระเศียรมหึมา อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ผู้เขียน ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล พระศรีสรรเพชญ์ กรุงศรีอยุธยา ประวัติศาสตร์ไทยบอกว่าถูกไฟครอกเเผาทำลายย่อยยับ เมื่อกรุงแตก พ.ศ.2310 (250 ปีมาแล้ว) แต่ได้พบหลักฐานใหม่ว่ากองทัพอังวะ ไม่ได้เอาไฟเผาลอกทองพระศรีสรรเพชญ์ กรุงศรีอยุธยา เพราะเศียรพระศรีสรรเพชญ์มหึมาตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่ง "ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล" ได้พยายามวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล จนประจักษ์ชัดว่า พระเศียรดังกล่าวคือ พระศรีสรรเพชญ์ แห่งวัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา หลักฐานแท้จริงเป็นอย่างไร? ทางการไม่เคยแบ่งปันเผยแพร่สู่สาธารณชน แต่หนังสือเล่มนี้มีเปิดเผยแบ่งปันมากที่สุด! สารบัญ 1. พระศรีสรรเพชญ์ 2. พระศรีสรรเพชญ์ หลังสงครามเสียกรุง 3. พระศรีสรรเพชญ์สมัยธนบุรี-รัตนโกสินทร์ 4. เศียรพระศรีสรรเพชญ์ที่พระที่นั้งศิวโมกขพิมาน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ชันสูตรประวัติศาสตร์ เมื่อคราวสวรรคต Ebook

฿320.00 ฿249.00

ชันสูตรประวัติศาสตร์ ไขปริศนาพระเจ้าตาก Ebook

฿270.00 ฿199.00

Tags: วัด, ศิลปะ, ประวัติศาสตร์ไทย, ประวัติศาสตร์, ศิลปะ, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line