นบพระภูมิบาล
  • ฿199.00
  • ฿149.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : กอง บก. ชนันรัตน์ ศักดิ์สิงห์, กอง บก. ปารดา นุ่มน้อย, กอง บก. พัทน์นลิน อินทรหอม, กอง บก. ธัชชัย ยอดพิชัย, กอง บก. อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ
  • ISBN : 9789740215844
  • Language : thai
  • Number of Pages : 174
  • File Size : 10.53 MB

นบพระภูมิบาล สมุดประชุมภาพ งานออกพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2560 "นบพระภูมิบาล" เป็นสมุดภาพงานออกพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 บันทึกภาพประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญอย่างครบถ้วน ด้วยความงดงามของภาพและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่สำคัญยิ่ง ควรคุณค่าการสะสม ลำดับเรื่องราวและบันทึกภาพในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศก นับตั้งแต่พระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จนถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พิธีอันเชิญพระโกศพระบรมอัฐิและพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร ไปยังพระบรมมหาราชวัง พระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และพระราชพิธีเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ไปบรรจุ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ประชุมภาพในช่วงงานพระราชพิธีอย่างละเอียด อาทิ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ภาพพสกนิกรชาวไทยที่สามัคคีรวมกันส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้าย รวมทั้งภาพการแสดงมหรสพสมโภชน์อย่างยิ่งใหญ่ตระการตาสืบ ทอดศิลปวัฒนธรรมทางการแสดงทั้งโบราณและร่วมสมัยที่งดงาม สารบัญ - พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร - พิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ - ริ้วกระบวนแห่ในงานพระบรมศพและพระศพเจ้านาย - พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร - วันพุธที่ 25 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 - วันพฤหัสสบดีที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 - วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 - วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 - วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พุทธศักราช 2560

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สู่ฟ้าเสวยสวรรค์ Ebook

฿499.00 ฿349.00

Tags: ประวัติศาสตร์, พระบรมฉายาลักษณ์, รัชกาลที่ 9, ชีวประวัติ, พระมหากษัตริย์, ศิลปวัฒนธรรม, ฉบับพิเศษ, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line