วิถีจีน-ไทยในสังคมสยาม
  • ฿250.00
  • ฿179.00

วิถีจีน-ไทยในสังคมสยาม ชาวจีนในประเทศไทยได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเป็นเวลาช้านาน อย่างน้อยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ดังที่ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ขณะเดียวกันส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจีนในไทยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย และส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจีนในไทยเช่นเดียวกัน นี่ย่อมแสดงอย่างแจ้งชัดว่า ได้มีการผสมผสานซึ่งกันและกันระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีนอย่างสนิมแนบแน่น... ...เพราะเหตุใดเล่า ที่วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมจีนสามารถผสมผสานซึ่งกันและกันอย่างสนิทแนบแน่นเช่นนั้น ข้อสงสัยนี้ หนังสือ "วิถีจีน-ไทยในสังคมสยาม" ได้เฉลยไว้แล้วอย่างสมเหตุสมผล ละเอียดลออและแจ่มแจ้งชัดเจน...(จากคำนำเกียรติยศ : ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี)...(จากปกหลัง)

Write a review

Please login or register to review

Tags: วิถีจีน-ไทยในสังคมสยาม, ebook, bookcaze, matichon, มติชน, อีบุ๊ก

line