รากเหง้า บรรพชนคนไทย : พัฒนาการทางวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์
  • ฿190.00
  • ฿149.00

รากเหง้า บรรพชนคนไทย : พัฒนาการทางวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ อธิบายภาพรวมการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย จากหลักฐานโบราณคดี(เครื่องมือหิน เครื่องมือโลหะ เครื่องประดับ หลุมฝังศพ) ผู้เขียน สุรพล นาถะพินธุ ในประเทศไทยปรากฎแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่สำคัญหลายแห่ง ทั้งบริเวณที่เป็นถ้ำและที่ราบ พบหลักฐานที่มีอายุตั้งแต่ 10,000 กว่าปี ถึง 2,500 ปี เช่น เครื่องมือหิน เครื่องมือโลหะ เครื่องประดับจากกระดูกสัตว์-โลหะ เครื่องปั้น ดินเผา เป็นต้น หลักฐานเหล่านี้ แสดงให้เห็นพัฒนาการทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของคนก่อนประวัติศาสตร์ ตั้งแต่การดำรงชีวิต อาศัยอยู่ตามถ้ำ จนกระทั่งหยุดเร่ร่อน รวมกันจนกลายเป็นชุมชนหมู่บ้าน พัฒนาการดังกล่าว เป็นส่วนสำคัญของการเติบโตมาเป็นบ้านเมืองและรัฐ...(จากปกหลัง) สารบัญ 1. ความนำ 2. วัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ ช่วงก่อนหน้า 10,000 ปีมาแล้ว 3. วัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ ช่วงราว 10,000 - 5,000 ปีมาแล้ว 4. วัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ ช่วงราว 5,000 - 2,500 ปีมาแล้ว 5. วัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ ช่วงราว 2,500 ปีมาแล้วลงมา 6. ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมและหัตถกรรมสำคัญบางประการของคน ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 7. สรุปย่อ วัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

Write a review

Please login or register to review
Related Products
งานพระเมรุ : ศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่อง Ebook

฿390.00 ฿279.00

Tags: รากเหง้าบรรพชนคนไทย, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line