มหาราชวงษ์พงษาวดารพม่า
  • ฿279.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : นายต่อ แปล : พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ บทนำเสนอ
  • ISBN : 5522840057778
  • Language : thai
  • Number of Pages : 520
  • File Size : 47.64 MB

มหาราชวงษ์พงษาวดารพม่า นายต่อแปลไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ให้เห็นประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างพม่ากับสยามตั้งแต่ กรุงศรีอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ และมีรายละเอียดสามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างพม่า ล้านนา อยุธยา และล้านช้างให้เข้าใจได้มากขึ้นอีกด้วย

Write a review

Please login or register to review

Tags: matichon, ebook, bookcaze, มติชน, สำนักพิมพ์มติชน, อีบุ๊ก

line