พจนานุกรม ฉบับมติชน : Matichon Dictionary Of The Thai Language
  • ฿780.00
  • ฿549.00

พจนานุกรม ฉบับมติชน : Matichon Dictionary Of The Thai Language รวมคำศัพท์ และความหมายคำใช้งาน ไม่กำหนดมาตรฐานการใช้คำ เป็นการวางน้ำหนักไว้ที่การแสดงคำศัพท์ และความหมายตามที่ใช้กันอยู่... รวมคำศัพท์ สำนวน ประมวลคำมาให้คุณได้ค้นหา กว่า 40,000 คำ โดยในเล่มได้บรรจุศัพท์ใหม่ๆ มากมายหลากหลายรูปแบบการใช้ ไม่ว่าจะเป็นคำที่ใช้กันในวงการใดวงการหนึ่งหรือเป็นคำศัพท์ที่ใช้กันอยู่ในหมู่สาธารณะ รวมถึงบรรดาศัพท์ที่เกิดขึ้นมาตามวัฒนาการของสังคมที่ไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุไว้ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน สวยงามด้วยภาพประกอบทุกหน้า และใช้กระดาษพิมพ์ชนิดพิเศษสำหรับการจัดพิมพ์พจนานุกรมโดยเฉพาะ ด้วยรูปเล่มสวยงามกะทัดรัด หยิบจับถนัดมือ สารบัญ - คำนำ - คำอธิบายวิธีเก็บและค้นคำ - คำย่อในวงเล็บหน้าคำนิยาม แสดงลักษณะคำ - คำย่อในวงเล็บหลังคำนิยาม บอกที่มาของคำ - คำย่อบอกลักษณะคำไวยากรณ์ - คำย่อหนังสืออ้างอิง - คำอธิบายแบบตัวอักษรในหน้านำหมวดอักษร - ก - ข - ฃ - ค - ฅ - ฆ - ง - จ - ฉ - ช …ฯลฯ...

Write a review

Please login or register to review

Tags: matichon, ebook, bookcaze, มติชน, สำนักพิมพ์มติชน, อีบุ๊ก

line