นครวัดทัศนะเขมร
  • ฿166.00
  • ฿129.00

เรื่องราวความคิดความเชื่อเกี่ยวกับปราสาทนครวัดของนักปราชญ์เขมร ทั้งพระสงฆ์ กวี อาจารย์ ฯลฯ จากภาษาเขมร และข้อเขียนของจิตร ภูมิศักดิ์ ที่อธิบายเรื่องปราสาทนครวัดกับชื่อนครวัด พร้อมตารางเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในกลุ่มเครือญาติเขมร ลาว ไทย สารบัญ - ตำนานแห่งนะครวัด - นครวัด เสี่ยบเรียบ ชื่อนี้มาจากไหน ? ใครเรียก ? - ปราสาทนครวัด - มัคคุเทศก์นครวัด - "นครวัด" และความล่มสลายของ "เมืองพระนคร" - ปราสาทนครวัดในสมัยกลาง - ลเบิกอังกอร์วัด ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review

Tags: ประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์กัมพูชา, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line