ชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรกัมพูชา ผู้เนรมิตสถาปนาปราสาทบายนและเมืองนครธม
  • ฿165.00
  • ฿129.00

ชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรกัมพูชา ผู้เนรมิตสถาปนาปราสาทบายนและเมืองนครธม พ.1 นำเสนอเรื่องราวของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ผ่านแนวความคิดในการเชื่อมโยงคติทางพุทธศาสนา ผู้เขียน วรรณวิภา สุเนต์ตา รวมเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรกัมพูชา เนื้อหาในเล่มได้รวบรวมมาจากความรู้ที่หลากหลายจากนักปราชญ์และนักวิชาการทุกฝ่าย ทั้งจากกระแสหลักและกระแสรื้อสร้างอย่างใหม่ ๆ ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบชัดเจนตลอดทั้งเล่ม นอกจากนี้ยังเปิดช่องทางให้ผู้อ่านต่อเติมพิ่มพูนในรายละเอียดของส่วนที่ยังบกพร่องได้อีก โดยไม่มีสิ่งใดกีดขวางวิจารณญาณและจินตนาการ สารบัญ 1. พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรกัมพูชา 2. เมืองนครธม และอาณาจักรของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 3. ศาสนาพุทธมหายานและการแสดงออกในงานศิลปกรรมสมัยพระเจ้าชัย วรมันที่ 7 4. เมืองพิมายและเมืองโบราณในภาคกลาง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 และความสัมพันธ์กับนครธม - บทส่งท้าย ข้อมูลเพิ่มเติม ประวัติผู้เขียน วรรณวิภา สุเนต์ตา การศึกษา - ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร - ปริญญาโท สาขาออกแบบาสถาปัตยกรรม จาก University of Colorado สหรัฐอเมริกา

Write a review

Please login or register to review

Tags: matichon, ebook, bookcaze, มติชน, สำนักพิมพ์มติชน, อีบุ๊ก

line