คนแปลกหน้านานาชาติของกรุงสยาม
  • ฿120.00
  • ฿99.00

คนแปลกหน้านานาชาติของกรุงสยาม พ.1 มีความก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยี แต่ถูกมองว่ามีความหลงผิดแบบพวก "มิจฉาทิฐิ" ในทางด้านจิตวิญญาณ ผู้เขียน ทวีศักดิ์ เผือกสม ความเป็นตะวันตกถูกจำแนกให้เห็นว่ามีหลากหลายเชื้อชาติและถูกนำเสอนให้อยู่ท่ามกลางชนชาติ ๆ เหล่านี้ ตะวันตกไม่ไดสูงส่งและมีอำนาจวิเศษเหนือกว่าชนชาติอื่น ๆ โดยสิ้นเชิง แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยี แต่ถูกมองว่ามีความหลงผิดแบบพวก "มิจฉาทิฐิ" ในทางด้านจิตวิญญาณ สารบัญ เห็นวัดโพธิ์โสภาสถาพร สง่างอนงามพริ้นทุกสิ่งอัน ศาลาราย รอบกำแพงวัดโพธิ์ โคลงภาพคนต่างภาษา เรื่องนางนพมาศ หรือตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ชาติพันธุ์วรรณา ในจารึกวัดพระเชตุพนฯ

Write a review

Please login or register to review

Tags: matichon, ebook, bookcaze, มติชน, สำนักพิมพ์มติชน, อีบุ๊ก

line