ภัยฝรั่ง สมัยพระนั่งเกล้าฯ
  • ฿185.00
  • ฿149.00

ภัยฝรั่ง สมัยพระนั่งเกล้าฯ เนื้อหาภายในเล่มเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงวางรากฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อเตรียมรับมือกับชาติตะวันที่เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้นทั้งทางด้านการค้า วิทยาการความรู้ และทางด้านการทหาร ซึ่งเล่มนี้ผู้เขียนได้พยายามรวบรวมไว้อย่างละเอียดเพื่อให้ผู้สนใจที่จะศึกษาได้เข้าใจในประวัติศาสตร์ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศไทยได้ดีมากขึ้น สารบัญ 1. บทนำ 2. สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 3. พระราชกรณียกิจ ในการวางรากฐานทางเศรษฐกิจ 4. พระราชกรณียกิจในการวางรากฐานด้านสังคมและวัฒนธรรม 5. บทสรุป

Write a review

Please login or register to review

Tags: matichon, ebook, bookcaze, มติชน, สำนักพิมพ์มติชน, อีบุ๊ก

line