กำสรวลสมุทร เป็นพระราชนิพนธ์ยุคต้นกรุงศรีอยุธยาหรือ กำสรวลศรีปราชญ์ พ.1
  • ฿140.00
  • ฿119.00

กำสรวลสมุทร เป็นพระราชนิพนธ์ยุคต้นกรุงศรีอยุธยาหรือ กำสรวลศรีปราชญ์ พ.1 พ. ณ ประมวญมารค เรียก กำสรวลสมุทร (ตามชื่อในจินดามณี) แทนชื่อเรียกผิดๆ ว่า กำสรวลศรีปราชญ์ โดยมีพยานหลักฐานและลักษณะกวีวรโวหาร ฉันทลักษณ์ ผู้เขียน สุจิตต์ วงษ์เทศ พบกับข้อเท็จจริง “กำสรวลสมุทร” หรือ “กำสรวลศรีปราชญ์” เป็นพระราชนิพนธ์ยุคต้นกรุงศรีอยุธยา พร้อมด้วยกำสรวลสมุทรโคลงดั้น ฉบับตัวเขียน จากสมุดข่อยในหอสมุดแห่งชาติ ชำระโดย อาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว และคณะฯ ซึ่งได้รวบรวมหลักฐานจากคำให้การขุนหลวงหาวัด คำให้การชาวกรุงเก่า และตำนานศรีปราชญ์ ของ พระยาปริยัติธรรมธาดา กับบทวิเคราะห์ของมานิต วัลลิโภดม ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย พร้อมภาพประกอบ และแผนที่ชัดเจน ซึ่งจะทำให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น สารบัญ - กำสรวลสมุทร - ต้นฉบับตัวเขียนบนสมุดไทย เรื่อง กำสรวลสมุทร (หรือกำสรวลศรีปราชญ์) จบบริบูรณ์ - บทคัดลอกกำสรวลสมุทร (หรือกำสรวลศรีปราชญ์) ภาคผนวก 1. คำให้การขุนหลวงหาวัด 2. คำให้การชาวกรุงเก่า 3. ตำนานศรีปราชญ์ พระยาปริยัติธรรมธาดา 4. ตำนานศรีปราชญ์ ตามเรือใบขทิงทอง มานิต วัลลิโภดม 5. พระยาตรังกับศรีปราชญ์ ล้อม เพ็งแก้ว

Write a review

Please login or register to review
Related Products
อยุธยาในย่านกรุงเทพฯ ศิลปกรรมที่สัมพันธ์กับแม่น้ำลำคลอง Ebook

฿490.00 ฿399.00

Tags: กำสรวลสมุทร, กำสรวล, ศรีปราชญ์, วรรณคดีโบราณ, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line