การเมือง เรื่องเล่า พระเจ้าตาก หลัง 2475
  • ฿200.00
  • ฿149.00

การเมือง เรื่องเล่า พระเจ้าตาก หลัง 2475 ในสมัยหนึ่ง พระราชประวัติพระเจ้าตาก ถูกปลุกปั้นเพื่อคำว่า "ชาติ" ผู้เขียน ปฐมพงษ์ สุขเล็ก พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปรากฏครั้งแรกในพระราชพงศาวดารสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ แต่รายละเอียดดังกล่าวก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อีกทั้งในบั้นปลายพระชนม์ชีพของพระองค์ยังกล่าวถึงการมีพระอาการสติวิปลาสอีกด้วย แต่เมื่อช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ก่อเกิดวรรณกรรมเรื่องเล่าพระเจ้าตากขึ้นมากมาย มีการประดิษฐ์สร้างพระราชประวัติของพระองค์ขึ้นใหม่หลายฉากหลายตอน อย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องการปฏิเสธว่าพระองค์ไม่ได้มีพระสติวิปลาสแต่อย่างใด เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เพราะเหตุใดจึงมีการปลุกปั้นพระเจ้าตากขึ้นมาเป็นวีรกษัตริย์ จากร้ายกลายเป็นดี หรือจะเกี่ยวโยงกับยุคสมัยที่ผู้คนกล่าวขานกันว่า "สร้างชาติ" สารบัญ ภาคการสร้างเรื่องเล่า 1. การสร้างเรื่องเล่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในยุคปัจจุบัน - การสร้างเรื่องเล่าจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร - การสร้างเรื่องเล่าจากตำนานคำบอกเล่าท้องถิ่นและศาสตร์อื่น ๆ - การสร้างเรื่องเล่าที่ไม่ปรากฎในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ - "การเลือกใช้เอกสารทางประวัติศาสตร์" ส่งผลต่อ "การสร้างเรื่องเล่าและความหมาย" ภาคการสร้างความหมาย 1. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วีรกษัตริย์ จากสามัญชน ในบริบทการเมือง 2475 2. การสร้างความหมายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในยุคปัจจุบัน - การสร้างความหมายใหม่และเน้นย้ำความหมายเดิม "วีรกษัตริย์" - การสืบทอดความหมายดั้งเดิมจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ - การสืบทอดและสร้างสรรค์ "เฉลิมพระเกียรติ 2 มหาราช"

Write a review

Please login or register to review

Tags: การเมือง, การปกครอง, ไทยประวัติศาสตร์, ไทยสมเด็จ, พระเจ้าตากสินมหาราช, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line