ความสุข ความทรงจำ ในรัชกาลที่ 9
  • ฿180.00
  • ฿149.00

บันทึกประวัติศาสตร์ความทรงจำถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดย "ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ" โดยที่ผู้เขียนได้ย้อนเวลาในช่วงวัยเยาว์ จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ว่า ตนเองนั้นมีประสบการณ์อะไรบ้างที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ข้อเขียนที่ปรากฎในเล่มนี้ เป็นสิ่งที่ผู้เขียนรีบเขียนขึ้นมา เพื่อที่จะไม่ให้ความทรงจำนั้นหายไปตามกาลเวลา หนังสือเล่มนี้จะเป็น บันทึกประวัติศาสตร์ในอนาคตที่ว่าด้วยแผ่นดินรัชกาลที่ 9 ที่เขียนขึ้นโดยข้าราชการที่ทำงานถวายสนองพระเดชพระคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สู่ฟ้าเสวยสวรรค์ Ebook

฿499.00 ฿349.00

Tags: รัชกาลที่ 9, ชีวประวัติ, พระมหากษัตริย์, บันทึกความทรงจำ, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line