ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ในมิติของซินแส สถาปนิก วิศวกร
  • ฿119.00

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปรู้จักกับฮวงจุ้ยและอิทธิพลของฮวงจุ้ยอย่างถึงแก่น จากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนที่คลุกคลีอยู่กับแวดวงการออกแบบและการก่อสร้างมานานหลายปี ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลของฮวงจุ้ยที่มีผลต่อการออกแบบและงานก่อสร้าง มุมมองของความเหมือนที่แตกต่าง ระหว่างฮวงจุ้ยกับ “ขึด” หรือข้อห้ามแห่งล้านนา ตลอดจาการยกตัวอย่างและกรณีศึกษาบ้านที่ออกแบบและก่อสร้างตามหลักของฮวงจุ้ย เพื่อให้ผู้สนใจได้มองศาสตร์เกี่ยวกับฮวงจุ้ย ด้วยมุมมองของความเป็นเหตุผลมากขึ้น ทั้งในมิติของซินแส สถาปนิกและวิศวกร สารบัญ 1. ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่องานออกแบบทางสถาปัตยกรรม และงานก่อสร้าง 2. เชื่ออย่างมีหลักการและเหตุผล 3. สีสันแห่งชีวิต 4. “ขึด” ข้อห้ามแห่งล้านนา 5. ผลสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับฮวงจุ้ย 6. บ้านกรณีศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ประวัติผู้เขียน เวชสวรรค์ หล้ากาศ การศึกษา - ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพายัพ - กำลังศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (วิศวกรรมและบริหารงานก่อสร้าง) การทำงาน - 2537 วิศวกรสนาม บ.ทับแก้ว ประจำหน่วยงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ - 2538 วิศวกรโครงการหมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ 7-9 - 2539 ผู้จัดการบริษัทเวชสวรรค์ก่อสร้าง จนถึงปัจจุบัน - 2541 อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ 1 ระดับ 5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถึงปัจจุบัน

Write a review

Please login or register to review

Tags: ชุดโหราศาสตร์, ฮวงจุ้ย, สถาปัตยกรรม, ความเชื่อ, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line