โรฮิงญา รัฐ ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ และความขัดแย้ง
  • ฿140.00
  • ฿119.00

โรฮิงญา รัฐ ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ และความขัดแย้ง ประเด็นร้อนเรื่องชาวโรฮิงญา ได้ทำให้เกิดแรงปะทะระหว่างความเกลียดชังและความเห็นอกเห็นใจของสังคมในระดับชาติ สิ่งหนึ่งที่เป็นต้นตอของปัญหาคือสภาวะมืดบอดขององค์ความรู้อันเกี่ยวกับตัวตนของโรฮิงญา ผู้เขียน ผศ. ดุลยภาค ปรีชารัชช "ชาวโรฮิงญา" เป็นใคร มาจากไหน และอย่างไร? คำถามนี้คงจะเกิดขึ้นมากมายในโลก Social Network ในรอบ 3-5 ปีที่ผ่านมา นำมาสู่การเขียน "ประวัติศาสตร์ชาวโรฮิงญา" อย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์ แต่ประเด็นดังกล่าวก็ยังไม่ยุติและครอบคลุมสารัตถะตัวตนชาวโรฮิงญามากนัก "ผศ.ดุลยภาค ปรีชารัชช" เป็นผู้ที่คลุกคลีกับประเด็นพม่าใหม่ (เมียนมาร์) อยู่ตลอดระยะเวลาหลายปี ทำให้รวบรวมประเด็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้ได้อย่างครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นกลางที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มาที่ไปของชาวโรฮิงญา ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างชาวโรฮิงญากับชาวพม่าแท้ จนนำไปสู่เหตุการณ์นองเลือด และท้ายที่สุดนำมาซึ่งการไร้ชาติ ไร้รัฐ และไร้แผ่นดินของชาวโรฮิงญา ทั้งนี้เพื่อที่จะช่วยคลี่คลายปมปัญหาและปรับกรอบความคิดมุมมองเกี่ยวกับชาวโรฮิงญา เพราะการยอมรับพวกเขาในฐานะเพื่อนมนุษย์ คงเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยขยายโลกทัศน์เกี่ยวกับเพื่อนบ้านเหล่านี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง สารบัญ - รัฐยะไข่ แผ่นดินและผู้คน - โรฮิงญา ข้อถกเถียง ว่าด้วยถิ่นฐานและต้นราก - โรฮิงญา พลวัตและความขัดแย้ง

Write a review

Please login or register to review

Tags: ประวัติศาสตร์พม่า, ประวัติศาสตร์, ต่างประเทศ, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line