เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้
  • ฿460.00
  • ฿349.00

เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้ เทศกาลจีน : ฤดูกาล วิถีชีวิต สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บรรพชน ผู้เขียน ถาวร สิกขโกศล ทุกชาติมีเทศกาลที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประเพณีที่สัมพันธ์ใกล้ชิดผู้คนและธรรมชาติ จีนก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีเทศกาลเป็นจำนวนมาก ในแต่ละถิ่นของจีนก็มีทั้งความเหมือนและความแตกต่าง ทุกเทศกาล มีสาระสำคัญหลายประการ คือ ความเคารพในธรรมชาติ การทำมาหากินได้ผลดี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การสร้างสำนึกผูกพันต่อบรรพชน และที่สำคัญคือมุ่งจรรโลงคุณธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าศึกษา "อ.ถาวร สิกขโกศล" ผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมไทย-จีน จึงตรวจสอบ ค้นคว้า ที่มาของเทศกาล วิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลง ประเพณีปฏิบัติ คุณค่าต่อสังคม การปรับใช้ในปัจจุบัน รวมถึงเทศกาลจีนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของจีนสยามในประเทศไทย ว่ามีความเหมือนและต่างอย่างไรกับจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งทั้งหมดรวมเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ สารบัญ 1. เทศกาลจีนคืออะไร 2. เปิดประตูสู่เทศกาลจีน 3. ฤดูกาล ปฏิทิน กับเทศกาลจีน 4. จากฤดูกาลสู่เทศกาล 5. วิวัฒนาการของเทศกาลจีน 6. องค์ประกอบของเทศกาลจีน 7. เทศกาลจีนในไทย 8. แนวทางการศึกษาเทศกาลจีน 9. การเซ่นไหว้ในเทศกาลจีน 10. ตงจื้อ (ตังจี่-ตังโจ็ยะ) : ปฐมบทของเทศกาลจีน ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
วิถีจีน-ไทยในสังคมสยาม Ebook

฿250.00 ฿179.00

ศาลเจ้าจีน ในกรุงเทพฯ Ebook

฿365.00 ฿329.00

Tags: ebook, bookcaze, matichon, มติชน, เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้, จีน, เชื้อสายจีน

line