ทวารวดี
  • ฿210.00
  • ฿179.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
  • ISBN : 9789740214113
  • Language : thai
  • Number of Pages : 282
  • File Size : 13.32 MB

ทวารวดีในอีสาน อีสานมิได้มีเพียง "เขมร" หรือ "ลาว" เเต่ยังมี ทวารวดีในอีสาน ผู้เขียน ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง หากกล่าวถึงภาคอีสาน ผู้คนมักจะถึงวัฒนธรรมเขมรที่เข้ามาแทรกซึมกลุ่มอีสานล่าง และวัฒนธรรมลาวที่เข้ามาแทรกซึมกลุ่มอีสานบน แต่แท้จริงแล้วภูมิภาคอีสานยังมีวัฒนธรรมที่กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งอีสานบนและล่างอยู่คือ "ทวารวดี" ทวารวดีในอีสาน จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของวัฒนธรรมแห่งนี้ ซึ่งส่วนหนึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากทวารวดีในภาคกลาง และวัฒนธรรมเขมร อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมทวารวดีในอีสานเป็นเช่นไร มีคำตอบรออยู่ในเล่มนี้แล้ว! สารบัญ บทนำ คำจำกัดความเเละข้อสับสนของคำว่า "ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" 1. เมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. พุทธศาสนาแบบทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. เอกลักษณ์เเละความสัมพันธ์กับทวารวดีภาคกลางเเละเขมร : มุมมองผ่านพุทธศิลป์ 4. ความหมายเเละความเชื่อของใบเสมาทวารดี

Write a review

Please login or register to review

Tags: ศิลปกรรม, ประวัติศาสตร์ศิลปะ, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line