ชื่อ แซ่ และระบบตระกูลแซ่ อัตลักษณ์สำคัญเบื้องต้นของคนจีน
  • ฿200.00
  • ฿179.00

ชื่อ แซ่ และระบบตระกูลแซ่ อัตลักษณ์สำคัญเบื้องต้นของคนจีน การเข้าถึงความเป็นจีนและเข้าใจวัฒนธรรมจีนได้ชัดเจนต้องอาศัยความรู้เรื่องแซ่ และระบบตระกูลแซ่เป็นปฐมฐานนำไปสู่ความเข้าใจเรื่องชื่อ และวัฒนธรรมจีนด้านอื่นอีกสารพัด ผู้เขียน ถาวร สิกขโกศล ชื่อและแซ่เป็นลักษณะสำคัญเบื้องต้นที่บ่งบอกความเป็นจีน ระบบตระกูลแซ่เป็นโครงสร้างหลักของสังคมจีน ระบบตระกูลแซ่เป็นดั่งตาข่ายที่ครอบคลุมสังคมจีนไว้ในโครงสร้างเดียวกัน จากตระกูลแซ่แผ่ขยายกว้างออกไปกลายเป็นชนชาติและรัฐอาณาจักรจีน มีความผูกพันกันสูงยิ่งด้วยวัฒนธรรมตระกูลแซ่ ทำให้จีนเป็นเอกภาพด้วยสำนึกร่วมของความเป็นชนชาติเดียวกันอย่างเหนียวแน่นตลอดมาจนปัจจุบัน การจะเข้าถึงความเป็นจีนและเข้าใจวัฒนธรรมจีนได้ชัดเจน ต้องอาศัยความรู้เรื่องแซ่และระบบตระกูลแซ่เป็นปฐมฐาน นำไปสู่ความเข้าใจเรื่องชื่อและวัฒนธรรมจีนด้านอื่นอีกสารพัด หากปราศจากความรู้เรื่องนี้เป็นพื้นฐานแล้วจะไม่สามารถเข้าใจจีนได้ลึกซึ้งพอ สารบัญ - ชื่อ แซ่ และระบบตระกูลแซ่ อัตลักษณ์สำคัญเบื้องต้นของคนจีน - แซ่และระบบตระกูลแซ่ของจีน - แซ่และระบบตระกูลแซ่กับการรวมชาติจีน - สรุปวัฒนธรรมตระกูลแซ่ของจีน - ชื่อบุคคลในวัฒนธรรมจีน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ศาลเจ้าจีน ในกรุงเทพฯ Ebook

฿365.00 ฿329.00

Tags: ประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์จีน, ความเป็นอยู่และประเพณี, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line