กำเนิด \"ประเทศไทย\" ภายใต้เผด็จการ
  • ฿220.00
  • ฿179.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
  • ISBN : 9789740214212
  • Language : thai
  • Number of Pages : 314
  • File Size : 7.91 MB

ในทศวรรษ 2500 (พ.ศ.2500-2510) เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสังคมไทย โดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครอง ที่กลุ่มอำนาจทหารอย่างจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งแม้จะปกครองด้วยระบอบเผด็จการพ่อขุนอุปถัมภ์ แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นยุคที่ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุคพัฒนา เกิดถนนหนทางจากกรุงเทพฯ สู่ท้องถิ่น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน ทุกๆ คนในประเทศ "รู้สึกร่วม" ในความเป็นคนไทย และประเทศไทย อาจเรียกได้ว่าความเป็นไทยยุคสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม คือของปลอม แต่ยุคสมัยจอมพลสฤษดิ์ คือ "ไทยจริง" แต่... ความสะดวกสบายดังกล่าว กลับต้องแลกมาด้วย "นัยยะซ่อนเร้น" ด้านการเมืองการปกครองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งน้อยคนนักที่จะรู้ถึงการแทรกซึมนี้ หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่หนังสือประวัติศาสตร์ ที่จะทำให้ผู้อ่านรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในอดีตเท่านั้น หากแต่เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงข้อมูลปลีกๆ ที่หลากหลายเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความหมายใหม่ขึ้น จนสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนต่อการเกิดขึ้นของ "พื้นที่ประเทศไทยในยุคพัฒนา" สารบัญ 1. การทำให้ "พื้นที่ประเทศไทย" ปรากฏขึ้นจริง ด้วยพื้นที่ทางกายภาพ - การสร้างระบบการขนส่งเพื่อเชื่อมโยง "พื้นที่ประเทศไทย" เข้าด้วยกัน - การสร้างเอกภาพของ "พื้นที่ประเทศไทย" ด้วยพื้นที่ที่ใช้ควบคุม 2. พื้นที่ทางสังคม ในฐานะประดิษฐกรรม สู่ความสัมพันธ์ของสังคมใหม่ - เครือข่ายกระทรวงมหาดไทยกับการสถาปนาความสัมพันธ์ในพื้นที่ประเทศไทยพื้นที่การให้บริการของรัฐ - จังหวัดภิวัตน์ พื้นที่แห่งการรวบอำนาจเข้าสู่ภูมิภาค - การขยายตัวของพื้นที่ประเทศไทย ฯลฯ 3. การผลิตความหมาย "พื้นที่ประเทศไทย" เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ทางความความคิด - คติเวลาที่ก้าวหน้าในยุคพัฒนากับความหมายใหม่ของการนิยามพื้นที่ - คติเวลาแบบอนุรักษ์นิยมกับการรื้อฟื้นพื้นที่ความทรงจำร่วม - การสร้างพื้นที่ "แห่งชาติ" ตัวตนบนพื้นที่ "นานาชาติ"

Write a review

Please login or register to review

Tags: รัฐศาสตร์, การเมืองการปกครองไทย, ประวัติศาสตร์ไทย, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line