ลืมตาอ้าปาก จาก
  • ฿140.00
  • ฿119.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
  • ISBN : 9789740215325
  • Language : thai
  • Number of Pages : 162
  • File Size : 5.10 MB

ลืมตาอ้าปาก จาก "ชาวนา" สู่ "ผู้ประกอบการ" เปลี่ยน "จินตนาการประเทศไทย" ให้เข้าใจ "ชนบทที่เป็นจริง" ผู้เขียน อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ การมองความเปลี่ยนแปลงทางสังคม จากการเป็น "ชาวนา" สู่การเป็น "ผู้ประกอบการ" ที่เกิดขึ้นในชนบท นอกจากจะเป็นการลบล้างชุดความรู้และความเชื่อเดิม ๆ ที่กลุ่มอำนาจนำพร่ำสอนกันว่า คนในชนบทคือชาวนาที่ยังไม่อาจหลีกพ้นภาวะ "โง่ จน เจ็บ" ได้แล้ว ยังเป็นการสร้างความเข้าใจใหม่ที่มีต่อชนบท และสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของอำนาจต่อรองทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับท้องถิ่น ซึ่งส่งผลต่อการกำหนดนโยบายระดับประเทศที่มีส่วนสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการประชาธิปไตยในระดับประเทศจากข้างล่าง เมื่อเราเริ่มทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงใน "ชนบท" เล็งเห็นถึงความสำคัญของชนบท และมองชนบทซึ่งเป็นพื้นที่ของประชากรส่วนใหญ่ในประเทศตามที่เป็นจริง ความเข้าใจใหม่นี้จะเป็นบันไดก้าวแรกที่สำคัญยิ่งต่อหนทางในการกำหนดนโยบายของประเทศอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับการสร้างความยั่งยืนทางคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม สารบัญ บทที่ 1 จาก "สังคมชาวนา" สู่ "สังคมผู้ประกอบการ" บทที่ 2 การสร้างเครือข่ายลักษณะใหม่ใน "ชนบท" บทที่ 3 ความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด (Structure of feeling) บทที่ 4 เครือข่ายแบบใหม่กับประชาธิปไตยจากข้างล่าง (Democracy from below) บทสรุป ข้อค้นพบนำไปสู่แนวคิดอะไรบ้าง

Write a review

Please login or register to review

Tags: การเมืองการปกครองไทย, สังคมศาสตร์, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line