ราษฎรสามัญ หลังวันปฏิวัติ 2475
  • ฿240.00
  • ฿179.00

ราษฎรสามัญ หลังวันปฏิวัติ 2475 มุ่งแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ผู้เขียน ศราวุฒิ วิสาพรม การปฏิวัติ 2475 คือการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง นำไปสู่การปกครองแบบ "ประชาธิปไตย" มีประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ หากแต่ในการศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ ประชาชนคนธรรมดากลับมิได้อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึก เพราะที่ผ่านมามีการศึกษาแต่เพียงการแย่งชิงอำนาจกันระหว่างชนชั้นนำอย่างเจ้านายและคณะราษฎร หนังสือเล่มนี้จะนำเสนอให้เห็นประเด็นประวัติศาสตร์ที่หายไปในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง นั่นคือ ชีวิตประจำวันของราษฎรสามัญชน ซึ่งคนเล็กคนน้อย คนธรรมดาเหล่านี้จะมีชีวิตเช่นไร หลังการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง แรงกระเพื่อม คลื่นใต้น้ำก่อนปฏิวัติ วันปฏิวัติ รวมถึงหลังการปฏิวัติ ประชาชนอย่างเรา ๆ จะเป็นเช่นไร หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ สารบัญ 1. สู่การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 : การเคลื่อนไหวของราษฎรและความเปลี่ยนแปลงสังคมสยาม 2. ราษฎรในเหตุการณ์ปฏิวัติ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 3. การเมืองและรัฐในชีวิตประจำวันของราษฎรหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 4. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับราษฎรสมัยแรกเริ่มรัฐประชาชาติ 5. การเคลื่อนไหวทางการเมืองของราษฎรสมัยแรกเริ่มรัฐประชาชาติ 6. พื้นที่ทางการเมืองของ "คนกลุ่มใหม่" : การเลื่อนฐานะทางสังคมของราษฎรสามัญชนในสถาบันการเมืองและระบบราชการของรัฐประชาชาติ คำนิยม ภาพความเปลี่ยนแปลงสำคัญ ๆ ที่เกิดแก่ "ราษฎร" ในช่วงแห่งการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 จนถึงสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่คุณ ศราวุธ วิสาพรม เสนอในหนังสือเล่มนี้ มาจากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างละเอียด กว้างขวาง และพิจารณาบริบททางสังคมอย่างรอบด้าน นับเป็นการมองการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม จึงหวังว่าจะช่วยให้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยลึกซึ้งขึ้น และทำให้ "ประวัติศาสตร์ราษฎร" มีพื้นที่อยู่ในวงวิชาการและสังคมไทยเด่นชัดขึ้นด้วย -- สายชล สัตยานุรักษ์ -- เชียงใหม่ กลางฤดูหนาว พ.ศ. 2558

Write a review

Please login or register to review

Tags: การเมือง, การปกครองไทย, ประวัติศาสตร์ไทย, การเมือง, การปกครอง, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line