ทั้งหมด ขวา-หัน!
  • ฿200.00
  • ฿149.00

ทั้งหมด ขวา-หัน! บางอุดมการณ์ก็ฝังอยู่ในยีนทางวัฒนธรรม โดยที่เราไม่รู้ตัว ผู้เขียน คำ ผกา บางอุดมการณ์ก็ฝังอยู่ในยีนทางวัฒนธรรม...โดยที่เราไม่รู้ตัว ความน่ากลัวของอุดมการณ์ในยีนทางวัฒนธรรมดังกล่าวคือ เราอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราได้บันทึกสิ่งเหล่านั้นลงไปในอากัปกิริยา วิธีคิด และวิธีตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ โดยที่หลายครั้งก็ด้วย "หลักการ" ที่แท้จริงแล้วไม่มีหลักการ หรือหลายครั้งก็ด้วยสิ่งที่ถูกนิยามว่าคือ "เหตุผล" ทั้งที่จริงแล้วไร้ซึ่งเหตุผลและไม่สอดคล้องกับตรรกะใดก็ตามในโลกนี้ "คำ ผกา" จะเขย่าความเชื่อเหล่านั้นให้สั่นสะเทือนด้วยการตั้งคำถามและชวนคิดประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ด้วยสำนวนอันแยบคาย เผ็ดร้อน ทว่าก็จริงใจและซื่อตรงอย่างยิ่งต่อการนำเสนอเรื่องราวอันน่าจะเป็นสิ่งที่ใครหลายคนสะกิดใจ แต่ไม่กล้าที่จะออกมาสงสัยหรือตั้งคำถาม "ทั้งหมด ขวา-หัน!" ไม่ได้กำลังสั่งให้เราคิดเหมือนกัน แต่สะกิดให้เราเข้าใจนัยยะแห่งทิศทางของสิ่งเหล่านั้น โดยไม่ต้องหวาดเกรงการ "หัน" คนละทางกับสังคมอีกต่อไป สารบัญ 1. โลกเกือบสมัยใหม่ - ประหลาด - ประวัติศาสตร์ - มันชินจนชา - ทุนวัฒนธรรมอำนาจนิยม - วัฒนธรรม จับก็หลุด ฯลฯ 2. เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก - อารมณ์ศึกษา - ออกจากถ้ำเถอะ - การประดิษฐ์เด็ก - ด่า - ขาใหญ่ ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review

Tags: สังคมศึกษา, สารคดี, รวมเรื่อง, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line