เจ้าฟ้า เจ้าชายในพระพุทธเจ้าหลวง
  • ฿230.00
  • ฿179.00

เจ้าฟ้า เจ้าชายในพระพุทธเจ้าหลวง พระประวัติเจ้านายผู้มีส่วนสำคัญในการอภิวัฒน์สยามให้ทัดเทียมตะวันตก ผู้เขียน ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นยุคสมัยที่ชาติตะวันตกได้รุก ไล่ ล่าอาณานิคมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างหนัก ประเทศเพื่อนบ้านของสยามถูกทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสบุกยึด ทำให้สยามต้องงัดกลยุทธ์ในการต่อกรกับมหาอำนาจตะวันตกดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงดำเนินพระราชกุศโลบายอย่างแยบยลโดยการส่งพระราชโอรสกลุ่มหนึ่งไปศึกษาเล่าเรียนที่ยุโรป เพื่อที่จะนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาสยามประเทศให้ทัดเทียมตะวันตกให้จงได้ หนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึงพระประวัติของเจ้าฟ้า เจ้าชายในพระพุทธเจ้าหลวง แต่ละพระองค์ที่ทรงมีพระภารกิจกอบกู้ และอภิวัฒน์จากดินแดนที่ชาวตะวันตกเรียกว่าล่าหลัง มาสู่ดินแดน "ศิวิไลซ์" สารบัญ - การศึกษาของพระราชโอรส - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ - จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช - พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ - จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำเเพงเพ็ชรอัครโยธิน - จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงศภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ - พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร - สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อุดลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

Write a review

Please login or register to review

Tags: ประวัติศาสตร์ไทย, รัชกาลที่ 5, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line