ย่านการค้าตะวันตกแห่งแรกของกรุงเทพฯ
  • ฿155.00
  • ฿139.00

ย่านการค้าตะวันตกแห่งแรกของกรุงเทพฯ บริเวณ "สามแพร่ง" เมื่อครั้งยังเป็นที่ตั้งวังอยู่นั้น เป็นชุมชนกลางใจเมืองที่มีความเจริญที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ผู้เขียน ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย บริเวณ "สามแพร่ง" เมื่อครั้งยังเป็นที่ตั้งวังอยู่นั้น เป็นชุมชนกลางใจเมืองที่มีความเจริญที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ แพร่งทั้งสามเป็นย่านการค้าที่รุ่งเรืองมาแต่เมื่อเริ่มตัดถนนสามสายแรก และยิ่งเจริญมากขึ้นเป็นทวีคุณในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อชาวต่างประเทศพากันเข้ามาตั้งห้างร้านจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ ในอดีต บริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งวังของเจ้านาย 3 พระองค์ คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ และ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพศาสตร์ศุภกิจ ปัจจุบันคือถนนแพร่งภูธร ถนนแพร่งนรา และถนนแพร่งสรรพศาสตร์ หรือที่รู้จักกันในนาม "สามแพร่ง" นับเป็นย่านการค้า "ตะวันตก" แห่งแรกของกรุงเทพฯ สารบัญ - ก่อนจะเป็นวัง - วังทั้งสาม - รอบ ๆ วัง - ย่านการค้า - บุคคลสำคัญในย่าน - ละครปรีดาลัย - พาหนะ - บรรยากาศรอบ ๆ วัง - การแต่งกาย - ศาลาโรงธรรม - กลางคืน - เสียง - การเปลี่ยนแปลง

Write a review

Please login or register to review

Tags: ebook, bookcaze, ย่านการค้าตะวันตกแห่งแรกของกรุงเทพฯ, matichon

line