จากบางเจ้าพระยาสู่ปารีส
  • ฿230.00
  • ฿179.00

จากบางเจ้าพระยาสู่ปารีส ข้อมูลใหม่! "เอกสารไทย-ฝรั่งเศส" สมัยพระนารายณ์ ที่หอสมุดปารีส ผู้เขียน ปรีดี พิศภูมิวิถี การรวบรวมบทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสยาม-ฝรั่งเศส ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นยุคสมัยที่นักประวัติศาสตร์ต่างมีความเห็นตรงกันว่าการเจริญสัมพันธ์ระหว่างราชสำนักแห่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กับราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส มีความเจริญถึงขีดสุด บทความต่างๆ ที่ผู้เขียนได้รวบรวมมาไว้ในเล่มนี้จะเป็นการศึกษาเรื่องราวเฉพาะประเด็น เริ่มตั้งแต่การแสดงให้เห็นความสนใจของชาวฝรั่งเศสในเรื่องเอกสารสยาม จนนำไปสู่การเก็บรวบรวมและแสวงหาเอกสารสยามเพื่อนำไปจัดเก็บไว้... สารบัญ 1 ความสนใจเอกสารไทยของชาวฝรั่งเศส 2 ตามรอยวรรณคดีนิราศและประวัติศาสตร์ 3 การปฏิวัติในปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 4 เมืองธนบุรีกับการปฏิวัติ พ.ศ. 2231 5 การปฏิวัติในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ พ.ศ. 2231 6 จดหมายเจ้าพระยาศรีธรรมราช

Write a review

Please login or register to review

Tags: จากบางเจ้าพระยาสู่ปารีส, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

line