ฝรั่งหลังตะวันตก
  • ฿200.00
  • ฿159.00

"ฝรั่งหลังตะวันตก" เล่มนี้ มีเนื้อหาที่สำคัญยิ่ง กล่าวถึงวัฒนธรรมและสังคมไทยเมื่อครั้งก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบัน ความหมายของ คำว่า "Renaissance" โดยอธิบายขยายความ การเกิด การแพร่ขยาย และการนำไปใช้อย่างละเอียด และลึกซึ้ง นอกจากนี้ยังมีบทวิเคราะห์ปัญหาระบบการศึกษาและอำนาจในสังคมไทย และบทวิเคราะห์ทำไมคนไทยจึงเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้เรื่อง "ฝรั่งหลังตะวันตก" จึงเป็นหนังสือที่เหมาะสมสำหรับผู้ทีสนใจหรือต้องการที่ศึกษาให้รู้จักสังคมไทยอย่างถ่องแท้ และนำไปช่วยกันแก้ไขปัญหา พัฒนาประเทศไทยให้เจริญมั่นคงสืบต่อไป สารบัญ - คำนำเสนอ การ(ไป)เกิดใหม่ ของกบในกะลากับคางคกขึ้นวอ 1. ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจากภาพการ์ตูน 2. ขอคุยกับปัญญาชนไทยหน่อย 3. Renaissance คืออะไร เป็นของใคร ? ไทยมีบ้างได้ไหม ? 4. ระบบการศึกษาและอำนาจในสังคมไทย 5. ทำไมคนไทยจึงเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้เรื่องสักที - คำตามเสนอ ขอบอกไมเคิล ไรท์ หน่อย คุณไมค์เองนั่นแหละ post - western!

Write a review

Please login or register to review

Tags: matichon, ebook, bookcaze, มติชน, สำนักพิมพ์มติชน, อีบุ๊ก

line