บ้าหาเบี้ย
  • ฿89.00

การบ้าหาความรู้เรื่องเบี้ย คือการแสวงหาความรู้เรื่องเงิน ได้โปรดอย่าคิดเห็นเป็นอื่น ผู้เขียน ล้อม เพ็งแก้ว “...การบ้าหาความรู้เรื่องเบี้ย คือการแสวงหาความรู้เรื่องเงินได้โปรดอย่าคิดเห็นเป็นอื่น...” เมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักแลกเปลี่ยนค้าขาย มนุษย์ใช้วัตถุธรรมชาติในการแลกเปลี่ยน เช่น อัญมณี เมล็ดพืช หอยเบี้ย ฯลฯ โดยเฉพาะหอยเบี้ย จะเป็นที่นิยมใช้กันมากในทวีปแอฟริกาและเอเชีย ซึ่งในไทยพบหลักฐานการใช้เบี้ยมาอย่างยาวนาน ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักใช้โลหะแล้วพัฒนากลายเป็นเหรียญ จนกำหนดให้เหรียญเป็นของมีค่า และใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนค้าขายจนถึงทุกวันนี้ในหนังสือเล่มนี้ อาจารย์ล้อม ได้นำเสนอข้อมูลและตรวจสอบ เงินตราประเภทต่างๆ เช่น เหรียญเงินแบบสากล ที่ใช้ในสมัยรัชกาลที่ ๓-๔, เงินแท่งที่ใช้ในประเทศลาว เวียดนาม เป็นต้น สารบัญ - เงินเหรียญนอก - เงินเปีย - ตามไปสอบเงินฮาง - เงินหมัน - เงินมุ่น - บ้าหาเบี้ย - เบี้ยค้างเบิก - เหรียญนกเม็กซิโก - เหรียญไม้เท้า - สตางค์หนแรก - รูเบิลปีเสด็จ - เหรียญหยิ้วถุง เหรียญ, กษาปณ์, ประวัติไทย, Ebook, matichon, bookcaze, สำนักพิมพ์มติชน

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line