กระดานทองสองแผ่นดิน
  • ฿165.00
  • ฿119.00

กระดานทองสองแผ่นดิน ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยุธยาจากเอกสารโปรตุเกส มีข้อจำกัดอย่างหนึ่งคือ จำนวนเอกสารและผู้รู้ภาษาโปรตุเกสมีน้อย... ผู้เขียน ปรีดี พิศภูมิวิถี โปรตุเกสมหาอำนาจทางทะเลในอดีต ชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยาและมีบทบาทมากมายในกรุงศรีอยุธยา มีหลักฐานที่เป็นเอกสารโปรตุเกสหลายฉบับที่กล่าวถึงอยุธยาอย่างน่าสนใจ บางฉบับเป็นเอกสารใหม่ทรงคุณค่า บางฉบับมีผู้ค้นคว้าไปแล้วแต่ผู้เขียนนำมาวิเคราะห์ใหม่อันเป็นประโยชน์ในการศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาต่อไป สารบัญ 1. โปรตุเกสในบูรพทิศ : การเดินทางสู่สยามอละมาเก๊า 2. โปรตุเกสและสยามในคริสต์ศตวรรษที่ 16 3. อยุธยาคดี จากเอกสารโปรตุเกส 4. เอกสารโปรตุเกสฉบับแรกที่เกี่ยวกับสยาม 5. โตเม่ ปิรืชและดูอาร์ตือ บาร์โบซ่า กับเอกสารว่าด้วยสยาม 6. ความสำคัญของพระราชสาส์นสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมไปถึงอุปราชโปรตุเกส 7. ค่ายและคน : ชุมชนโปรตุเกสในอยุธยา 8. ชุมชนโปรตุเกสในกุฎีจีน 9. พระราชสาส์นรัชกาลที่ 1 ถึงพระราชินีโปรตุเกส

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line