จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 สวรรคต วันสุดท้ายของกษัตริย์นักปราชญ์
  • ฿130.00
  • ฿119.00

นำเสนอบันทึกเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรจนถึงสวรรคตรวมเวลา 37 วัน ทำให้ทราบถึงเหตุการณ์ในช่วงคับขันที่สุดถึงขั้นเปลี่ยนแปลงแผ่นดินนั้น พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้ทรงเตรียมจัดการบ้านเมืองและครอบครัว อย่างไร และการเป็นพระมหากษัตริืย์ที่ บวชเรียน นานถึง 27 ปีนั้น ทรงจัดการกับความตาย ของพระองค์ได้วิเศษอย่างไร เรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุเรื่องนี้อย่างละเอียดด้วยภาษาธรรมดา ซึ่งหลักฐานทำนองนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยนักสำหรับเอกสารทางประวัติศาสตร์ของไทย สารบัญ สารบัญ 1 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนเสวยราชย์ 2 จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวร ฉบับเจ้าพระยาหินทรศักดิ์ธำรง 3 กระแสพระบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงพระประชวรจนสวรรคต 4 พระคาถาลาสงฆ์ และเหตุการณ์หลังสวรรคต 5 อภินิหารการประจักษ์ 6 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต ภาคผนวก เอกสารสำคัญ บันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ทรงเริ่มประชวรจนถึงวันสวรรต ทำให้เราได้รู้ว่าเหตุการณ์ในช่วงคับขันที่สุด ว่าพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้ทรงเตรียมจัดการบ้านเมืองและ “ครองครัว” อย่างไร ผู้เขียน ปรามินทร์ เครือทอง

Write a review

Please login or register to review
Related Products
จักรพรรดิราช คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย Ebook

฿390.00 ฿329.00

Tags: -

line